Er bestaan heel wat misverstanden over ondernemerschap en bedrijfsbeheer. Bedrijfsbeheer is geen ondernemerschap. Bedrijfsbeheer is het managen van de administratie. Het beheren van de boekhouding, de stroom aan documenten en informatie, verzekeringen, regelgeving, enz. Allemaal belangrijk maar daar kan je heel wat dienstverleners voor vinden. Ook werknemers met de nodige vaardigheden kunnen daar voor instaan.

Ondernemerschap is iets anders

Ondernemerschap is iets anders, het is enerzijds een persoonlijkheidskenmerk en anderzijds een methode. Ondernemerschap is een 'state of mind' en een aanpak. Ondernemen gaat over hoe je naar de omgeving kijkt en wat je daarmee aanvangt. Slechts drie procent van de Belgische bevolking beschikt over ondernemersvaardigheden (bron: verschillende studies van Prof. Geert Hofstede).

Wat heb je nodig om te slagen?
In feite heb je alles nodig: ondernemerschap, bedrijfsbeheer en management.

Wat is het belang van ondernemerschap, bedrijfsbeheer en management?

Ondernemerschap heeft te maken met 'exploratie' en creatie van waarde. De manier waarop je naar problemen kijkt. En de manier waarop je kansen aanpakt. Een ondernemer ziet in elk probleem een opportuniteit. in tegenstelling tot 'niet-ondernemers' die in elke opportuniteit problemen zien.

In het kort: ondernemerschap heeft te maken met de zogenaamde 'creatie van waarde'.

Bedrijfsbeheer heeft te maken met het juist gebruiken van de middelen, het nakomen van alle verplichtingen (betalingen, huurgelden, lonen enz.) het indekken van risico's (contracten, verkoop en andere voorwaarden, verzekeringen enz.).

In het kort: bedrijfsbeheer heeft te maken met het voorkomen van een faling.

Management heeft te maken met 'exploitatie' van waarde. De wijze waarop je winst haalt door producten te vermenigvuldigen en te verkopen. Vandaar het begrip 'exploitatie'.

In het kort heeft management te maken met winst te halen uit de producten die 'uitgevonden' of ontdekt zijn door de ondernemer.

Een ondernemer schept waarde, de manager vermenigvuldigt ze. Een ondernemer ziet de kansen. Een manager ziet de gevaren en problemen en lost ze op. De beheerder zorgt dat administratief alles volgens de regels verloopt.

Dit zijn essentiële verschillen.

Conclusie

Een onderneming starten of een bedrijf leiden is een complexe zaak. Om te slagen heb je vaardigheden nodig die gedeeltelijk tegenstrijdig zijn. De ondernemer geeft plankgas. De manager trekt aan de rem om te plannen en te voorzien. De beheerder kijkt constant in de achteruitkijkspiegel om het opgebouwde te vrijwaren.

De oplossing

Omring je met complementaire talenten als je een bedrijf op ambitieuze schaal wilt starten. Raadpleeg de juiste mensen of geschikte adviseurs. Geschikte adviseurs zijn ondernemers met jaren ervaring. Zij beschikken over de juiste kennis om de drempels en problemen die jouw groei afremmen op te lossen. Ze genieten over een zeer ruim inzicht en hebben vaardigheden op gebied van beheer, management én ondernemerschap.

Cedric Heyndrickx

Cedric Heyndrickx

Cedric Heyndrickx is managementadviseur, zaakvoerder van anseladvies.be en auteur van het managementboek ‘Resultaat in het kwadraat’.