Als het gaat over goede voornemens, kent u zeker het gezegde  “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”. Profiteer van de eindejaarperiode, die veranderingen makkelijker maakt. Het is ook het ideale moment om terug te blikken op het voorbije jaar, ernstig te overwegen om nieuwe processen in gang te zetten, de nodige veranderingen door te voeren, en, waarom niet, om uw marktpositie als ondernemer onder de loep te nemen.

1. Een doordachte beslissing!

Een “voornemen” nemen op de avond van 31 december tussen twee glazen champagne, is weinig afdoend. Bekijk het voorbije jaar, wat u al dan niet bereikt hebt. Vergelijk dat met uw doelstellingen en kies dan de drie belangrijkste punten uit waarvoor echte verandering nodig is. Bent u al actief op LinkedIn? Zijn de vergaderingen en briefings voor verbetering vatbaar? Stel uzelf de juiste vragen!

2. Een planmatig voornemen!

Een voornemen impliceert een evolutie: al uw collega’s moeten erbij betrokken worden, om het risico op remmingen zo klein mogelijk te maken. Vergeet niet dat uw medewerkers ook uw belangrijkste ambassadeurs zijn! Start een gesprek om hen te betrekken en mee te hebben in het proces, vraag advies aan iedereen en stel een echt actieplan op voor uw “project”.

3. Een realistisch voornemen!

Een studie die enkele jaren geleden uitgevoerd werd door Richard Wiseman, professor Psychology Studies aan de Universiteit van Hertfordshire in Groot-Brittannië, toont aan dat  88% van de goede voornemens voor het komende jaar mislukken. De eerste verklaring is dat we onze mogelijkheden om te veranderen al meteen uitputten. Bovendien kan onze wil, die als een spier werkt, niet zoveel slagkracht opbrengen.  Het is dus van belang om uw voornemens af te wegen en te verdelen over het hele jaar om niet gedemotiveerd te geraken. 

4. Maar wel een echt voornemen!

Ook al gaat het erom doelstellingen te realiseren en binnen het domein van het mogelijke te blijven, beknot u zelf niet. U hoeft geen kruimel van uw creativiteit in te leveren! De dingen groot zien betekent niet hetzelfde als het onmogelijke willen: wees visionair!

Uiteindelijk moet een goed voornemen beheerd worden als een project. De bedoeling is om het idee verkocht te krijgen, te rechtvaardigen en tot een echt gedeeld project te maken voor al uw medewerkers. Synergie creëren betekent een minder grote inspanning omzetten in een duurzame verandering op lange termijn. Dat zal bovendien uw ‘aanwezige durf’ vergroten om nieuwe voornemens te nemen! Door deze opwaartse spiraal te stimuleren, wordt 2016 zonder twijfel het jaar van de goede voornemens voor u en uw bedrijf!

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne is docent in public relations aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles, consultant in communicatie, oprichter van het agentschap Vademecom en het pan-Europese netwerk ComUnity.pro. Hij is bijzonder nieuwsgierig en heeft vele passies waaronder ornithologie. Op zijn gelukkigst is hij met een goed glas wijn in de ene hand en een grote sigaar in de andere.