U moet een presentatie geven over uw bedrijf voor klanten of potentiële investeerders, maar alleen al het idee om voor een publiek te staan jaagt u de stuipen op het lijf? Met deze tips trekt u zich glansrijk uit de slag.

  • Bereid u voor en herhaal: een acteur stapt nooit op de scène zonder dat hij zijn tekst heeft ingestudeerd. Dat geldt ook voor u. U hoeft uw tekst niet van buiten te leren (dan komt u niet spontaan over), maar zorg er wel voor dat u de grote lijnen en de structuur kent. Maak een geluidsopname van uw presentatie, of film indien mogelijk, dan kunt u uzelf gemakkelijk corrigeren.

  • Kom iets vroeger: vertrek goed op tijd en schat de tijd voor uw traject ruim in. Zo hebt u ook de tijd om een aantal toehoorders te begroeten. U zult zich comfortabeler voelen als u al een praatje hebt kunnen slaan met de deelnemers. Als u tijdig arriveert, kunt u ook het materiaal controleren.

  • Ontspan: adem drie of vier keer diep in voor u begint. Zo maakt u uw hoofd leeg. Drink ook wat water, want van stress krijgt men een droge keel. Aarzel niet om uw presentatie even te onderbreken om een slokje water te nemen. Hou eventueel ook een balpen in de hand, maar let erop dat u er niet mee speelt.

  • Let op uw articulatie: niets is zo vervelend als te moeten luisteren naar iemand die binnensmonds spreekt. Vermijd ook tics zoals ‘eh’, ‘dus’, … die uw uiteenzetting minder vlot maken. Met een goede voorbereiding (zie punt 1) beperkt u ze tot een minimum. Praat met een neutraal accent.

  • Hou het simpel: stem uw uiteenzetting af op uw publiek. Gebruik zo weinig mogelijk vakjargon of moeilijke woorden die  niet alle toehoorders zullen begrijpen. Gebruik korte zinnen.

  • Uw lichaamstaal is even belangrijk als wat u zegt: uw houding, bewegingen en stem begeleiden waarover u spreekt. Wees overtuigd van wat u zegt. Spreek duidelijk en met intonatie. Aarzel niet om uw uiteenzetting kracht bij te zetten met uw handen, maar overdrijf niet. En vooral … vergeet niet te glimlachen!

Een laatste opmerking voor u aan de slag gaat: denk eraan dat een beetje stress normaal is wanneer u een presentatie geeft. Zelfs de beste acteurs hebben plankenkoorts!

Verzend