U moet een presentatie geven voor klanten of potentiële investeerders, maar alleen al het idee om voor een publiek te staan jaagt u de stuipen op het lijf? Dat is normaal – zelfs Jacques Brel was misselijk elke keer hij het podium op moest! Het gaat er echter om u niet te laten verlammen door die negatieve stress, maar ze te kanaliseren en om te buigen tot iets positiefs. Dat kan door u goed voor te bereiden en zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten. Met deze tips van Marc Henri De Bruyne trekt u zich glansrijk uit de slag.

Bereid u voor op uw presentatie

1. Ga het terrein verkennen. Elke atleet gaat voor een wedstrijd al even ter plaatse. Ook u doet er goed aan om ‘op verkenning’ te gaan. Zo kunt u wennen aan de omgeving en beperkt u het risico op verrassingen tot een minimum: Murphy is immers nooit veraf! Is dat niet mogelijk, ga dan op zoek naar foto’s via internet of sociale media, zodat u toch een idee heeft. Kom de dag zelf ook ruim op tijd: dat geeft u de kans om rustig het materiaal op te stellen en eventueel nog een praatje te slaan met uw toehoorders – zo is het ijs meteen gebroken.

2. Bereid u voor en herhaal. Leer uw tekst niet vanbuiten (dan komt u niet spontaan over), maar zorg er wel voor dat u de grote lijnen en structuur kent. Oefen voor de spiegel of voor een vriend/collega en stop niet tot het goed zit. Ook uzelf filmen is een optie. 


Blijf kalm met deze trucjes

3. Ontspan. Haal enkele keren diep adem voor u begint, waarbij u inademt langs uw neus en uitademt langs uw mond. Zo maakt u uw hoofd leeg. Zorg er ook voor dat u steeds water bij de hand heeft – stress veroorzaakt een droge keel. Hou eventueel ook een balpen in uw schrijfhand, om te voorkomen dat u met die hand onbewust aan uw gezicht gaat krabben of peuteren.

4. Richt u op enkele mensen in het publiek. Kijk in het publiek wie er sympathiek uitziet of aandachtig aan het volgen is, kies er zo verspreid over de zaal enkele mensen uit en focus op hen. Dit kan u een houvast bieden om uw zenuwen te bedwingen en uw zelfvertrouwen op te krikken.


Wees duidelijk en hou het simpel

5. Let op uw articulatie en intonatie. Het publiek heeft niets aan een slecht verstaanbare spreker: articuleer dus duidelijk. Ook hier bestaan oefeningen voor. Vermijd tics zoals ‘eh’, ‘dus’, en spreek met een neutraal accent. Probeer daarnaast ook inleving en klemtoon in uw stem te leggen, zodat uw betoog niet te monotoon is.

6. Let op uw lichaamstaal. Uw lichaamstaal – het geheel van uw houding, uitstraling, bewegingen en gelaatsuitdrukkingen – ondersteunt uw verhaal. Wees dus overtuigd van wat u zegt, pas uw kledij aan aan uw boodschap, en aarzel niet om uw uiteenzetting waar nodig op gepaste wijze wat extra kracht bij te zetten.

7. Wees duidelijk, en hou het simpel. Maak het uw toehoorders zo gemakkelijk mogelijk, door hen een aantrekkelijk, samenhangend verhaal voor te schotelen. Schets bij aanvang de structuur van uw presentatie en begeleid het publiek doorheen de verschillende etappes; vermijd nodeloos moeilijke woorden en beperk vakjargon tot een minimum: keep it simple! Hetzelfde geldt voor de slides van uw powerpointpresentatie: enkele kernwoorden of een krachtige foto ter illustratie, meer niet.

Herhaal tot slot ook voldoende: wilt u dat uw boodschap blijft hangen, dan moet u de belangrijkste punten 5 tot 6 keer herhalen in de loop van uw presentatie!

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne is docent in public relations aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles, consultant in communicatie, oprichter van het agentschap Vademecom en het pan-Europese netwerk ComUnity.pro. Hij is bijzonder nieuwsgierig en heeft vele passies waaronder ornithologie. Op zijn gelukkigst is hij met een goed glas wijn in de ene hand en een grote sigaar in de andere.