De wintersolden zijn zeer aantrekkelijk voor de economie. Ondernemingen kunnen dan verschillende kortingen aanbieden en zo klanten winnen en binden. Hoe kan uw bedrijf hier voordeel uit halen?

De logica van de solden

Producten die niet verkocht zijn in stock bijhouden, levert uiteindelijk een verlies op. Het is een zware last die niet erg interessant is. Het verkopen van zulke producten (eerst  tegen een verminderde prijs, nadien met verlies) heeft als voordeel dat u ze nog van de hand kan doen vooraleer de waarde helemaal tot nul gezakt is. Bovendien verhoogt u uw omzet (en bijgevolg uw kapitaal) en zorgt u voor een vlotte overgang van uw producten van het ene seizoen op het andere.

De solden : een marketingopportuniteit

De solden bieden twee keer per jaar een extra kans voor uw onderneming om te groeien, want ze lokken veel consumenten. Het aanbieden van aanvullende diensten (klantenkaarten, aftersales, etc.) zorgt voor een toenemende betrouwbaarheid van nieuwe klanten en biedt een extra verkoopervaring.

Wanneer een prijs doorheen de hele soldenperiode onveranderd blijft, is het belangrijk om de toegevoegde waarden van de producten mee te delen en zonder dat ze als ‘verloren producten’ aanzien worden. Bijvoorbeeld, een hemd dat in solden staat, handgemaakt is en een kwaliteitslabel draagt, wordt tijdens de solden meer verkocht dan een gewoon hemd. Door de kwaliteiten van een product te benadrukken, laat het artikel toe om meer te zijn dan een item dat u kwijt wil vooraleer het nieuwe seizoen begint.

E-commerce: een gevaar voor de solden ?

De opkomst van de e-commerce maakt deze periodes minder aantrekkelijk voor ondernemers die niet online actief zijn. Om dit gevaar te counteren, is het noodzakelijk extra inspanningen te leveren door via het web de gebruikers en de trouwe klanten te bereiken. U bereikt daarmee het deel van de bevolking aan dat online informatie zoekt en offline het product aankoopt (een fenomeen dat ook wel “ROPO” genoemd wordt: read online, purchase offline). Wanneer u toch de kans heeft, kies dan zeker ook voor een online verkoopplatform.

Om aan de solden deel te nemen, moet u wel aan de regelgeving voldoen. Vind hier meer informatie.

Claire Gruslin

Claire Gruslin is professor International Marketing en Intelligence Strategy aan de HEC-ULG. Ze heeft ook haar eigen training "Business & Biodynamics" die ze in het zuiden van Frankrijk aanbiedt.