De beslissing om een verkooppunt op een bepaalde locatie te vestigen, neemt men niet zomaar. Dit is van invloed op zowel de toestroom van klanten, hun winkelervaring als de omzet van de zaak. Alvorens een winkel in een willekeurige straat of stad te openen, moet men zich dus vragen stellen. Een kort overzicht door Miya Hadda, Sales Manager bij GeoConsulting, een bedrijf actief in geomarketing. 

Goede redenen om grondig na te denken over de locatie

Geomarketing omvat een analyse van de geografische elementen die de omzet van een verkooppunt beïnvloeden. Deze vragen gelden voor elk fysiek uithangbord, klein of groot, zowel voor nieuwe als gevestigde zaken. De tijden veranderen immers: de in acht te nemen invloedssferen of afzetgebieden zijn net zoals de aankoopprocessen niet meer dezelfde als tien jaar geleden.  Bovendien heeft deze analyse in het tijdperk van de e-commerce des te meer zin. De concurrentie van het internet is onbetwistbaar: We kunnen alles kopen, overal en op elk uur van de dag. Reden te meer om, wanneer men de keuze maakt om een fysiek verkooppunt te vestigen, de meest aangewezen locatie te bepalen. Met andere woorden, de locatie die het mogelijk maakt het doelpubliek optimaal te bereiken.

Hoe kan men zich het best positioneren?

Miya Hadda overloopt de belangrijkste vragen die men zich moet stellen alvorens zich te vestigen.. Deze draaien rond 3 belangrijke punten:

  • de zichtbaarheid: Is mijn winkel goed zichtbaar? Zijn mijn logo of uithangbord groot genoeg in vergelijking met andere handelaars in de straat? Springt de winkel in het oog, zowel voor voetgangers, als voor automobilisten? ;
  • de toegankelijkheid: Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Is de reistijd van de omliggende woongebieden naar de winkel niet te lang, of vaak onderhevig aan filevorming? Zijn er geen “obstakels” (natuurlijke zoals bv. een rivier, of werkzaamheden);
  • de zakelijke omgeving: Wat is het activiteitengebied van de andere ondernemingen? Zijn deze dichtbij , of net veraf? Zo kan een autohandelaar een locatie zoeken waar ook andere automerken gevestigd zijn, omdat dit over het algemeen de verkoop stimuleert. Een schoonheidsspecialiste daarentegen zal erop toezien haar zaak ver weg van de zaak van een concurrente te vestigen.

Hoe bekomt men meer klanten en meer omzet?

Drie grote, op elkaar inwerkende factoren bepalen bijgevolg de klantenervaring, het aantal bezoekers en uiteindelijk ook het zakencijfer:

  • de locatie: voor eenzelfde winkel, zullen de verkoopcijfers verschillen naargelang de zaak zich aan de linker- of rechterkant van de straat bevindt; aan het eind of in het begin van de straat. De Nieuwstraat in Brussel is een goed voorbeeld: het soort publiek en de drukte variëren naarmate men zich richting kantoren of richting station begeeft.
  • de grootte: de vloeroppervlakte hangt uiteraard af van de beschikbare middelen of de regio waarin men zich bevindt , maar ook van de eigenlijke activiteit of de branding ervan.  Denk niet alleen in termen van huurkosten, maar ook in termen van coherentie. Een winkel met artisanaal vervaardigde producten kan aan geloofwaardigheid winnen op enkele tientallen vierkante meter, terwijl  ze bij het overschrijden van 1.200 m2 vloeroppervlak aan imago en gezelligheid zou inboeten . De omzet is dus niet evenredig aan de oppervlakte;
  • de intrinsieke en extrinsieke factoren:  onder "intrinsiek" verstaan we de elementen om de klantervaring te verbeteren die u zelf beheerst. Als handelaar moet u uw winkel ook aantrekkelijk of ergonomisch inrichten (met een toegang voor personen met beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld). De zogenaamde “extrinsieke factoren” daarentegen worden bepaald door derden of externe factoren. Dit is het geval bij een wijziging van het verkeersplan, werken, stedenbouwkundige beperkingen…

Middelen en technieken om afzetgebieden te identificeren

Om al deze parameters te analyseren, zijn er praktische, beproefde manieren. Dit is het geval voor de analyse van geolocatiegegevens via smartphone of gegevens die verzameld zijn in het kader van de e-commerceverkoop. De consument wordt inderdaad gevolgd in zijn consumptiegewoonten.

Er werden ook softwaretools voor geomarketing ontworpen, maar die zijn vooral gericht op grotere bedrijfsstructuren die over meer middelen beschikken. De kleine zelfstandige zal deze niet aanschaffen en verkiest de gerichte hulp van een consultant om potentiële locaties te bepalen.

Een techniek die het mogelijk maakt om locaties vooraf te testen is die van de pop-up stores. Deze tijdelijke winkels testen als het ware de stad of de straat, die zich het best leent voor de vestiging van een winkel op lange termijn. Maar nogmaals alles hangt af van de sector waarin men actief is.

Wetgeving en gezond verstand boven alles!

Voor alles met betrekking tot de administratieve procedures om een licentie voor een bedrijfsvestiging te bekomen is het belangrijk te weten dat de wetgeving inzake de aanvraag van de vergunning is gewijzigd met ingang van 1 juni 2015. Wederom, alvorens u te vestigen of uw zaak uit te breiden, licht u zich best in bij de stad of de regionale diensten. Deze instanties zijn ook bevoegd om bepaalde stappen te ondernemen, zoals bijvoorbeeld effectenstudies met betrekking tot de omliggende bewoners.

Samengevat, geomarketing is het gebruik van gezond verstand en analyse in functie van de strategie. Miya Hadda bevestigt: “Er bestaan geen ideale vestigingslocaties, maar wel geschikte locaties voor bepaalde activiteiten- of dienstentypes. Het is vooral belangrijk om zowel de markt, als de beoogde klanten en hun koopgedrag te leren kennen. In één woord: Doelgericht!»

Miya Hadda

Miya Hadda is Sales Manager bij GeoConsulting. Deze onderneming is actief in geomarketing en voert marktstudies uit voor verschillende bedrijfssectoren. Hun doel is om ondernemingen te begeleiden bij hun geografische en economische ontwikkeling.