3,2 seconden: zoveel tijd is nodig om lezers van een e-mailcampagne te overtuigen, stelt William Vande Wiele, CEO en oprichter van het bedrijf Email-Brokers. Op basis van deze vaststelling geeft hij ons praktische tips om van e-mailmarketing een efficiënt hulpmiddel in uw onderneming te maken.

De doelstellingen van communicatie

Voor u een e-mailcampagne start, bestaat de eerste stap erin de gewenste doelstellingen vast te leggen. Die kunnen verdeeld worden in drie categorieën:

- U wilt uw naamsbekendheid verhogen, uw merk, uw aanbod, uw waarden enz. uitdragen.

- U informeert (een deel van) uw doelpubliek (klanten, leveranciers, ontvangende partijen, enz.) over nieuws in verband met uw bedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aankoop, het lanceren van een nieuw aanbod of een crisisbericht.

- U wilt meer verkopen, u maakt reclame voor uw producten/diensten.

De bestemmelingen van een e-mailcampagne

Zorg ervoor dat u uw doelpubliek kent nog voor u uw e-mail opstelt, omdat u nu eenmaal niet dezelfde stijl gebruikt voor bijvoorbeeld klanten of partners. Die laatsten hebben niet dezelfde verwachtingen en noden, ze zien hun relatie met uw onderneming niet op dezelfde manier.

Door de bestemmelingen te kennen, kunt u bovendien het gunstigste moment bepalen om uw e-mails te versturen. Het ideale tijdstip om een bedrijfsleider te contacteren, is bijvoorbeeld op werkdagen rond 17 uur. Dan bent u bijna zeker dat hij nog op kantoor is, maar het niet zo druk heeft als in het midden van de dag, waardoor u het risico vermindert dat uw e-mail door de mazen van het net glipt. Als uw doelgroep echter bestaat uit restauranthouders, verstuurt u uw e-mails beter tussen 15 en 17 uur, tijdens de daluren van hun werkdag.

Denk aan verschillende kanalen, denk mobiel

De permanente technologische evolutie dwingt ons ertoe diverse communicatiekanalen te benutten en zo ons uiteenlopende doelpubliek aan te spreken. Een combinatie van e-mailing en het gebruik van sociale netwerken is enorm doeltreffend en kost weinig. Het voordeel van sociale netwerken is dat ze zeer nauwkeurige middelen bieden om de doelgroep te bepalen. Als u goed uw publiek kent, maakt u uw kans om gelezen en gezien te worden zo groot mogelijk.

Ook het aantal toestellen waarop we tegenwoordig onze e-mails kunnen lezen, heeft gevolgen voor uw strategie. Uw e-mail moet bijvoorbeeld opgesteld zijn in een specifieke webtaal, die in elke mailbox op dezelfde manier geopend wordt. Het bericht moet automatisch aangepast worden aan de grootte van het scherm waarop het gelezen wordt: dat wordt 'responsive design' genoemd. Vergeet dus niet dat voor e-mailmarketing bepaalde vaardigheden vereist zijn. Laat u helpen als u die niet heeft!

Herhalen zonder af te stoten

Bij een strategie met e-mailmarketing is herhaling onontbeerlijk, aangezien 'one shot' niet helpt of ten minste geen langdurige gevolgen heeft. Omgekeerd mag u uw bestemmeling ook niet afstoten door hem te veel informatie te bezorgen. Stuur daarom geen twee e-mails in dezelfde week: een e-mail om de drie weken is een goede timing.

Denk eraan uw e-mails op verschillende dagen en uren te versturen: als u elke woensdagavond een e-mail stuurt aan iemand die dan avondles heeft, bereikt u die persoon nooit op het juiste moment. 

De goede hulpmiddelen voor e-mailmarketing

Het voordeel van e-mailmarketing is dat u de concrete gevolgen van uw campagne kunt nagaan, indien u natuurlijk de verzendplatforms gebruikt waarmee u de resultaten kunt analyseren. Het bekendste platform is MailChimp. Dankzij dergelijke hulpmiddelen weet u wie uw e-mail geopend heeft en hoe lang en op welke link(s) zij geklikt hebben.  Zo begrijpt u snel wie interesse heeft en wat hun al dan niet interesseert. Bij elke campagne kunt u bijgevolg uw communicatie aanpassen en verbeteren.

William Vande Wiele

William Vande Wiele is oprichter en CEO van Email-Brokers, samensteller van databanken voor B2B en B2C, actief in heel West-Europa, vooral in België en Frankrijk. De onderneming kent een groei van dubbele cijfers sinds haar oprichting in 2001.