Een nieuwsbrief is een handig hulpmiddel om in contact te komen met heel uw publiek het te onderhouden. Inspireer, wek interesse en doe aan klantenbinding om te vermijden dat u in de prullenbak belandt.

Het belang van communicatie

Een geïnformeerde klant is een gelukkige klant! Of het er nu om gaat iemand gerust te stellen over de kwaliteit of een nieuwigheid van een product, over de nauwkeurigheid of flexibiliteit van een dienst, iedereen is geneigd zijn aankopen te doen bij een leverancier die transparantie biedt. Dat zorgt voor meer vertrouwen, een cruciaal element in de relatie met de klant en voor de ontwikkeling van uw handel. Concentreer u trouwens niet alleen op de klant, maar op het hele publiek dat met uw zaken te maken heeft: uw werknemers, leveranciers, partners en zelfs de buurt, als uw activiteiten gevolgen kunnen hebben voor de levensomstandigheden.

Aan wie schrijf ik?

De digitale transformatie verandert onze maatschappij. Het e-mailadres is de nieuwe identiteit van een persoon, zelfs van een onderneming, als we ervan uitgaan dat 'info@' een rechtspersoon is. Het bewijs hiervan is dat een van de weinige vereiste gegevens om online actief te zijn (bijvoorbeeld om een account op een socialenetwerksite te openen), het e-mailadres is. 

Met het e-mailadres van uw klant in de hand kunt u hem dus voor, tijdens en na het verkoopproces opvolgen, maar ook op elk moment en ongeacht waar hij zich bevindt (dankzij de opkomst van de mobiele toestellen): dat is een onmiskenbare troef om klanten te binden!

Stuur uw nieuwsbrief enkel naar 'opt in'-adressen, dat zijn adressen die u ontvangen heeft van personen die bewust en vrijwillig akkoord gaan om informatie over uw bedrijf te ontvangen. Voor de slimmerds: het versturen van een e-mail naar een contactpersoon om hem goedkeuring te vragen voor de ontvangst van een nieuwsbrief, wordt door de wet ook beschouwd als spam en is dus strafbaar. Vraag daarom toestemming om een nieuwsbrief te sturen aan elk adres dat u ontvangt. Meer informatie over spamming vindt u hier.

Waarover schrijven?

De basis van alle efficiënte communicatie is ongetwijfeld empathie, waardoor u zich inleeft in de ander om beter zijn verlangens te begrijpen en later zijn gedrag te beïnvloeden. Met uw doelpubliek spreekt u over hen, over hun uitdagingen, dromen en bekommernissen ... terwijl u dé oplossing bij uitstek voorstelt. 

Aangezien digitale communicatie kort, handig, direct en opgewekt moet zijn, moet de lezer altijd meteen weten waar het om gaat en welke voordelen hij uit uw bericht kan halen. Het is raadzaam om wat nadruk te leggen en een leidraad te volgen met een bepaald ritme en afbeeldingen. Vertel een verhaal! 

Als u bijvoorbeeld schoonheidsproducten verkoopt, zet uw lezers er dan toe aan de make-up van een beroemdheid te ontleden, de types gebruikte producten en technieken te bepalen, in welke situatie en waarom. Uw publiek krijgt zo bijkomende, nuttige kennis die het bij anderen kan uitspelen. U moet dan enkel nog de gepaste producten aanbieden zodat de lezer deze met één muisklik kan kopen.

Tijd, energie en kennis om een nieuwsbrief op te stellen

Een technisch probleem in het verstuurde bericht is geen optie. Doe daarom absoluut eerst een interne test om na te gaan of de lay-out in orde is en uw e-mail zonder problemen geopend kan worden. U vindt dat vanzelfsprekend? Denk dan eens aan het aantal e-mails dat u ontvangt en dat niet juist wordt weergegeven: leest u die?

Het ligt eveneens voor de hand dat een verzorgde lay-out onontbeerlijk is om titels en belangrijke informatie te beklemtonen. Ook hier geldt: 'less is more' … 

Een ander belangrijk detail: vergeet de verplichte vermeldingen niet, zoals:

- de naam van uw bedrijf en het postadres,

- een link om zich uit de de nieuwsbrief uit te schrijven,

- de reden waarom die persoon uw nieuwsbrief ontvangt (recente aankoop op uw website, e-mailadres verstrekt op een beurs, enz.).

Als u niet in staat bent om zelf een nieuwsbrief op te stellen, geef de moed dan niet op: er bestaan talrijke experts op dat gebied om u bij te staan en/of het hele proces zelf uit te voeren, van het bepalen van de thema's via het opstellen van een databank en de redactie van de teksten tot de verspreiding ervan.

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne is docent in public relations aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles, consultant in communicatie, oprichter van het agentschap Vademecom en het pan-Europese netwerk ComUnity.pro. Hij is bijzonder nieuwsgierig en heeft vele passies waaronder ornithologie. Op zijn gelukkigst is hij met een goed glas wijn in de ene hand en een grote sigaar in de andere.