Als ondernemer wordt u graag op tijd betaald voor de diensten of goederen die u levert, dat is niet meer dan normaal. U bent dus maar best op uw hoede voor wanbetalers. Wij leggen u uit hoe u deze moet aanpakken.

Vooraleer u met een nieuwe klant in zee gaat, is het dus een goed idee om na te gaan of u problemen mag verwachten, zeker als het om grote orders gaat waar fikse bedragen mee gemoeid zijn. Er zijn verschillende, openbare bronnen die u die informatie kunnen geven.

Kijk de balans na

De balans die uw klant neerlegt bij de Nationale Bank bijvoorbeeld bevat heel wat financiële informatie, maar geeft ook aan wie de bestuurders van de onderneming zijn. Bij de griffie van de rechtbank kan men veel te weten komen over mogelijke procedures die er tegen een bedrijf zijn aangespannen. Zitten ze in een reorganisatie? Waren de bestuurders al eerder bij een faillissement betrokken? Gebeurden er toen onregelmatigheden?

Jaarrekeningen inkijken

U kunt zeker ook de jaarrekeningen inkijken, al kan u daar niet alles uit afleiden. Een jaarrekening is sowieso een document dat een situatie uit het verleden laat zien. Ze is daarnaast ook niet altijd eenvoudig te interpreteren en ongeveer de helft van de Belgische ondernemingen dient er zelfs helemaal geen in. 

Nog knipperlichten

Er zijn trouwens nog knipperlichten waaraan een goede of slechte debiteur te herkennen valt: zijn bijvoorbeeld de RSZ-verplichtingen voldaan? Zijn er precedenten met slechte betalingen geweest? Hoe vlot betaalt het bedrijf nu?

Bel uw schuldenaar op

Als u dan toch een probleem rond betalingen heeft met een klant, is de eerste reflex vaak om een aangetekende brief te schrijven, aangezien deze juridische bewijskracht heeft. Meestal is het echter beter om eerst te telefoneren. Een persoonlijk gesprek tussen twee ondernemers heeft vaak veel meer effect dan een afstandelijke brief die boven op een stapel belandt.

Naar de rechtbank

Als u na verschillende pogingen nog altijd op uw geld wacht, zit er natuurlijk niks anders op dan juridische stappen te zetten. Weet echter dat voor een klein bedrag het sop de kool vaak niet waard is en dat het ook absoluut geen garantie is dat u uw geld ooit te zien zal krijgen.

Als u met wanbetalers te maken krijgt, is het belangrijk om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Grijp dus tijdig in en pak ze aan. Maar weet ook dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen.