Er bestaan twee opvattingen over zakelijke of professionele relaties: sommigen willen een dichtgetimmerd contract,  terwijl anderen genoeg hebben aan een handdruk.  Het een sluit het ander daarbij niet uit. Of u nu werkgever, werknemer, leverancier, klant of investeerder bent… iedereen heeft met dit onderwerp te maken. Volgens Marc Henri De Bruyne is het tegenwoordig zelfs zo erg dat er voor het bouwen van een brug meer nood is aan advocaten dan aan ingenieurs. Zou de herinvoering van een zekere ethiek niet evenveel waard zijn als alle contracten en andere vangnetten?

Inzetten op vrijheid van handelen en erkentelijkheid

In een relatie op basis van vertrouwen ontstaat eerder dan een juridische een relationele en zakelijke zekerheid. Expertise speelt hier, bovenop goede producten en een goede dienstverlening, een extra verbindende rol.  De morele verplichting en erkentelijkheid die daaruit voortvloeien zeggen vaak veel meer dan een handtekening op een blaadje papier.

Een klant die zich weinig flexibel opstelt of stug vasthoudt aan gemaakte afspraken loopt het risico zijn leverancier af te schrikken, die op zijn beurt geneigd zal zijn zich vast te klampen aan het contract… en zich zal beperken tot een minimale dienstverlening. Omgekeerd zal de leverancier willen bewijzen dat hij het vertrouwen van de klant waard is en zal hij deze uiteindelijk een betere dienstverlening bieden. Het is zoals het aanbieden van een glaasje Amaretto aan vriendelijke klanten in een restaurant, die niet over details discussieerden en niet de “klant is koning”-houding aannamen. 

Constant aandachtig en ethisch handelen

Vertrouwen krijgt men niet, men moet het verdienen. Alle betrokken partijen werken tijdens de relatie om het op te bouwen en te onderhouden. Op die manier gaat de klant beseffen dat hij meer is dan een paar velden in de CRM-software. Hetzelfde geldt voor de werknemers: zij zullen zich realiseren dat ze meer zijn dan een nummer in het personeelsbestand.

Net als in de liefde moet  men ook in een zakelijke relatie toegevingen kunnen doen. De wederzijdse ethiek is  bijgevolg dan ook sterker. En wanneer een relatie niet gebaseerd is op een contract maar op vertrouwen, zal de correctheid grijze zones en andere onbepaaldheden oplossen.

Het herinvoeren van waarden in het bedrijfsleven gaat alle sectoren aan. De generatie Y, die behoefte heeft aan betekenis en waarden, is daar zeer gevoelig voor. Zij zou dus kunnen zorgen voor het herstel van een cultuur van vertrouwen in het bedrijfsleven.

Intuïtief maar ook pragmatisch blijven

Zakendoen op basis van wederzijds vertrouwen gaat natuurlijk gepaard met het wegvallen van regels. Hier speelt de intuïtie mee. Die helpt u om risico's te beoordelen en in te schatten met wie u in zee kan gaan. Dit is een proces, waarbij u mislukking en teleurstelling moet kunnen aanvaarden: u kan zich immers vergissen in mensen.

Het is dus ook van belang niet al te naïef te zijn en anderen niet blind te vertrouwen. Daarom is het beter om vooraf informatie in te winnen. In het internettijdperk zijn er genoeg hulpmiddelen beschikbaar (sociale media, databases met betrekking tot de solvabiliteit van ondernemingen enz.) Zo kan u zich ervan vergewissen dat medewerkers en partners betrouwbaar zijn. Waakzaamheid en pragmatisme voor alles!

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne

Marc Henri De Bruyne is docent in public relations aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles, consultant in communicatie, oprichter van het agentschap Vademecom en het pan-Europese netwerk ComUnity.pro. Hij is bijzonder nieuwsgierig en heeft vele passies waaronder ornithologie. Op zijn gelukkigst is hij met een goed glas wijn in de ene hand en een grote sigaar in de andere.