Voor werknemers is het eenvoudig: het loon is op voorhand vastgelegd en verschijnt op het einde van de maand op de rekening. Als zelfstandige verkeert u vaak in een iets complexere situatie. U kunt namelijk zelf grotendeels uw prijs en dus uw inkomsten bepalen, maar ook verschillende onkosten beïnvloeden uw loon. Michel Piedfort van Freelancenetwork bespreekt de do's-and-don'ts om uw loon te bepalen.

De algemene regel

Geldzaken zijn soms gecompliceerd en zeker wat betreft belastingen is het beter zich te laten bijstaan door een boekhouder. Hij kent uw situatie en zal u het beste advies kunnen geven. Toch zijn er enkele basisprincipes die u kunt volgen: “De belangrijkste regel om in acht te nemen, is dat na aftrek van sociale bijdragen en belastingen netto ongeveer de helft van de bruto-inkomsten overblijven”, zegt Piedfort. “Als uw inkomsten onder de €5.000 per maand liggen, zal het iets meer dan de helft zijn. Rijft u een groter bedrag binnen, dan zullen uw netto inkomsten net onder de helft liggen. Wie bijgevolg op het einde van de maand €2.000 wil overhouden, moet zien dat hij ongeveer €4.000 verdient.”

“Hoe u dat doet, moet u zelf invullen. Sommige zelfstandigen werken bijvoorbeeld maar enkele dagen per week aan een hoog bedrag en vullen de rest van hun tijd met netwerken en klanten zoeken. Dat is uiteraard ook werken, maar ze verdienen er niets aan. Anderen werken tegen iets lagere bedragen en hebben een constante stroom aan opdrachten waardoor ze dus ook meer uren  kunnen factureren.”

Btw, sociale bijdragen en belastingen

Belangrijk om te weten is dat u uw klanten btw moet aanrekenen, meestal 21% van het brutobedrag, die u op uw beurt moet doorstorten naar de staat. Dit geld verschijnt dus wel op uw rekening, maar u verrekent het beter niet in uw loon.  De btw-betalingen gebeuren meestal trimestrieel en dus legt u hier bij voorkeur een som voor opzij. Interessant om weten: de btw die u betaald hebt op de producten die u aankocht in het kader van de uitoefening van uw activiteit,  kunt u aftrekken van de btw die u aan de staat dient te betalen. 

Calculeer ook in dat u uw sociale bijdragen per kwartaal   aan uw sociaal ziekenfonds dient te betalen. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen, maar situeert zich voor de meeste zelfstandigen ook rond de 21%.

Op het bedrag dat u dan overhoudt, moet u ook nog belastingen betalen. Hoeveel is opnieuw afhankelijk van uw inkomen, maar wordt onder andere ook bepaald door uw burgerlijke staat. Algemeen geldt dat hoe meer u verdient, hoe meer belastingen u zult betalen. Het is dus best om van het geld dat op uw rekening verschijnt, een deel opzij te houden. Dit is niet altijd evident. U kan daarom uzelf bijvoorbeeld een nettoloon toekennen door 50% van uw inkomsten naar uw zichtrekening over te schrijven en de andere 50%  onaangeroerd op de rekening van onderneming te laten staan. Deze laatste kan u dan gebruiken om belastingen, btw, etc. mee te betalen en zo onaangename financiële verrassingen te vermijden.

Staar u niet blind op getallen

“Uiteraard wil iedereen graag een goed gevulde bankrekening, maar besef dat getallen niet alles zeggen. Als zelfstandige is het namelijk mogelijk om verschillende onkosten in rekening te brengen, waarvan u vaak privé kan meegenieten. Het bekende voorbeeld is een auto: u kunt de aankoop ervan inbrengen als onkost, en dus een groot deel van de prijs recupereren bij uw belastingaangifte. Als particulier kan dat niet: om een nettobedrag van pakweg 15.000 op tafel te kunnen leggen, moet u dus eerst bijna het dubbele verdiend hebben. Ook de prijs van uw kantoorruimte of kleinere uitgaven zoals uw internet- en gsm-abonnement kunt u inbrengen als kost. Het gaat daarbij niet altijd om grote bedragen, maar allemaal samen maken ze wel een verschil. Op die manier kunt u genieten van uw onderneming zonder uzelf een al te grote som te moeten uitkeren.”

Michel Piedfort

Michel Piedfort werkt zelf als freelancer en is de oprichter en beheerder van Freelancenetwork.be. Daarnaast is hij betrokken bij tal van initiatieven die freelance werk promoten.