Als beginnend ondernemer is uw pensioen waarschijnlijk nog een echte ver-van-mijn-bed-show en dat is begrijpelijk. Toch is het absoluut geen slecht idee om nu al even na te denken over hoe uw leven er zal uitzien na het einde van uw carrière.

We geven het toe: als jonge dertiger of veertiger nu al nadenken over het leven op uw vijfenzestigste (of later…) is geen evidente oefening. De dagelijkse beslommeringen van uw zaak nemen al zo veel tijd in beslag dat een reflectie over wat u over dertig of vijfendertig jaar te wachten staat, er vaak niet van komt.

Desondanks kan zo’n denkoefening toch erg nuttig zijn. En wel om een eenvoudige reden: als u uw levensstandaard na uw pensionering op hetzelfde peil wenst te houden als tijdens uw actieve loopbaan, zult u daar zelf voor moeten zorgen. Want, laten we eerlijk zijn, het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet bepaald een ‘vetpot’.

Pensioensparen

Pensioensparen is absoluut een goed idee, omdat u niet alleen een spaarpotje voor later opbouwt, het is ook fiscaal zeer interessant. De fiscus zal immers een groot deel van uw spaarinspanningen terugbetalen door middel van een belastingvoordeel. Denk er ook aan: het is nooit te laat om er mee te beginnen, maar hoe sneller u er mee begint, hoe groter het voordeel wordt op het einde van de rit.

IPT en VAPZ

Naast het klassieke pensioensparen bestaan er trouwens nog enkele interessante hefbomen om dat pensioen op te krikken: het IPT (Individuele Pensioentoezegging) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ook deze vormen van pensioensparen worden heel erg door de overheid aangemoedigd. Het overgrote deel van de premie kunt u immers recupereren via de fiscaliteit en verminderde sociale bijdragen. Bij een IPT betaalt uw vennootschap de premies en, binnen bepaalde grenzen, mag u ook deze aftrekken als beroepskost.

Interessante ‘backservice’

Nog een reden waarom de IPT interessant is, is de zogenaamde ‘Backservice’. Wanneer u een IPT onderschrijft, kan u deze verspreiden over verschillende betalingen maar kan u ook eenmalig een storting doen voor de jaren dat u nog geen zelfstandige was. Let wel: hierop staat een plafond van tien jaar.