Begeleiding van uw medewerkers bij hun dagelijkse taken is cruciaal om hen uw knowhow en de waarden van uw onderneming bij te brengen. Om te profiteren van hun creativiteit en om hen te betrekken bij de ontwikkeling van uw onderneming, is het verstandig hen de nodige speelruimte te geven. Line Couvreur, oprichtster en gerant van restaurant en kruidenierswinkel “Les Filles” - met drie vestigingen in de hoofdstad - licht haar visie op leadership toe. Die visie is gebaseerd op een mix van 80% leidinggeven aan de medewerkers en een persoonlijke inbreng van 20%. Dit gebeurt volgens regels en binnen grenzen die van tevoren met de gerant zijn afgesproken. Een voordelig systeem voor de medewerkers, maar dat niet alleen!

Meer vrijheid voor uw medewerkers: het winnende leadership-recept?

Line Couvreur, oprichtster en gerant van restaurant en kruidenierswinkel “Les Filles”, legt in deze video haar visie op leiderschap uit, gebaseerd op 80% omkadering van medewerkers en 20% persoonlijke toets.

Loslaten om op de essentie te focussen

Naarmate onze activiteiten zich ontwikkelden en wij verschillende restaurants openden, beseften mijn partner en ikzelf hoe moeilijk het is om onze teams optimaal te beheren en overal tegelijk te zijn! Bovendien gebeurden sommige kleine dingen als ik er niet was op een andere manier, maar dat had totaal geen invloed op de algemene kwaliteit van onze zaak en ons concept. Op basis van deze vaststellingen hebben wij deze visie op leadership ontwikkeld”, legt Line Couvreur uit. Om ze in de praktijk te brengen moet iedere ondernemer zich twee dingen afvragen, namelijk: welke elementen mag men niet aanpassen en welke mag men lichtjes aanpassen? 

 

Concreet geldt dit voor Line Couvreur met name in de keuken: “Wij hebben beslist dat een vast recept niet mag worden gewijzigd. Maar wij geven onze medewerkers wel de vrijheid om er zelf de bijgerechten bij te kiezen”, legt zij uit.

 

Voor de ondernemer betekent dit systeem een beter beheer van zijn tijd, zodat hij kan focussen op de voornaamste aspecten van zijn business en zijn zaak goed kan ontwikkelen. Dat de medewerkers creatief mogen zijn, draagt voor de gerant tevens bij aan een beter evenwicht tussen werk en privé, want het werk heeft hierdoor minder invloed op het gezinsleven.

Moedig creativiteit en ondernemerszin aan

Door deze visie op leadership hebben de medewerkers door hun persoonlijkheid, affiniteit en taken, de mogelijkheid om een eigen inbreng in de onderneming te leveren. Omdat zij hun persoonlijke accenten mogen aanbrengen, voelen zij zich gewaardeerd, vooral wanneer hun initiatieven geapprecieerd worden door hun werkgevers en collega’s.

 

Sommige ideeën van onze medewerkers worden bij ons overigens al dagelijks in de praktijk toegepast”, vertelt Line Couvreur. “Iedere week wordt hier een boeket bloemen geleverd, dat we een mooi plekje geven in onze zaak. Op een dag kwam een van mijn medewerksters met het idee dat grote boeket op te delen in kleinere boeketjes en die als tafelversiering te gebruiken. Dat viel zo in de smaak bij onze teams en onze klanten, dat wij dit sindsdien in onze drie vestigingen doen!”, zegt ze.

 

Zeker is dat de waardering voor de initiatieven van medewerkers een positieve impact heeft op hun motivatie en hun gevoel van betrokkenheid bij de onderneming. “In onze sector is het personeelsverloop erg groot, maar onze teams zijn buitengewoon trouw”, voegt Line Couvreur eraan toe.

Kies zelfstandige en gemotiveerde medewerkers

Maar, maakt Line Couvreur duidelijk, “Het is niet iedereen gegeven om op deze manier te functioneren”. ”Maar weinig mensen zijn in staat om enerzijds de vrijheid die ze krijgen goed te gebruiken en er een concrete, persoonlijke toets aan toe te voegen, en anderzijds de afgesproken regels na te leven”, gaat ze verder.

 

Het is dan ook essentieel om kandidaten te kiezen die bewezen hebben gemotiveerd te zijn en zelfstandig te kunnen werken. Dat zijn twee onontbeerlijke eigenschappen voor de realisatie van dit leadership. Ook moeten zij achter de waarden van de onderneming staan. “Wij willen geen klonen, wij zoeken personen die bepaalde gemeenschappelijke principes naleven, zoals respect voor het milieu of voor dieren. Indien zij onze waarden delen, zullen zij des te gemotiveerder en betrokkener zijn bij de ontwikkeling van onze onderneming ”, besluit Line Couvreur.

Line Couvreur

Line Couvreur is mede-oprichtster en gerant van restaurant en kruidenierswinkel “Les Filles”. Haar zaak is opgericht in 2009. Het concept is gebaseerd op een enkel menu, dat dagelijks wordt aangepast naargelang wat de markt biedt, met het accent op biologische voeding, streekproducten en duurzaamheid. De onderneming heeft momenteel drie vestigingen in de Belgische hoofdstad. Ze organiseert ook kookcursussen, biedt meeneemgerechten aan en bezorgt aan huis.