Roland Vaxelaire, stichter van ‘Tensegrity @ Work’, een adviesbureau in maatschappelijk verantwoord ondernemen, geeft meer uitleg over het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), of duurzaam ondernemen, en legt uit hoe u dit kan toepassen in uw bedrijf.

Het concept 'mvo'

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of mvo is een manier van ondernemen waarbij u niet alleen oog heeft voor het economische aspect van uw onderneming, maar ook voor de ecologische en sociale kant. Het idee is dat u van elke betrokken partij een medestander of partner maakt, en geen bron van spanning. Een voorbeeld: bij onenigheid met een leverancier helpt het niet om u onverzoenbaar op te stellen: het is constructiever om op zoek te gaan naar een manier om de spanning weg te nemen en een zo goed mogelijke samenwerking tussen u en uw partner uit te bouwen.

Mvo en kmo’s

Volgens Roland Vaxelaire doet u er als hoofd van een kmo goed aan mvo centraal te stellen in uw onderneming. Bij multinationals is het gebruikelijk om aan herbebossing te doen of een ngo te steunen. Maar een kleine of middelgrote onderneming heeft vaak de mensen noch de middelen om deze dubbele doelstelling te ondersteunen. Daarom moet u de doelstellingen die met mvo samengaan, integreren in die van uw eigen bedrijf. Daarvoor moet u zichzelf deze fundamentele vraag stellen: 'Wie is mijn onderneming?'

De waarden van mijn onderneming

Het doel van een onderneming is niet uitsluitend winst maken, maar ook beantwoorden aan een behoefte van de samenleving. Het is juist dit aspect waar u moet zien achter te komen, om de ware bestaansreden van uw onderneming te achterhalen. Met deze fundamentele identiteit in gedachte, kunt u zich volgende vragen stellen:

  • Wat levert mijn bedrijf? Op welke manier? En voor wie?;
  • Ten koste van wat? En van wie?


Deze vragen moet u toepassen op de drie dimensies die van belang zijn bij het concept van duurzame ontwikkeling: de economie (de bron van de winst, de loonsverdeling, de kosten, …), de samenleving (de wisselwerking met stakeholders), en het milieu (de wisselwerking en de impact op alle niveaus). De antwoorden op deze vragen vormen uw oplossingen. Een voorbeeld: u levert een kwaliteitsproduct aan uw klanten, maar gebruikt daarbij vervuilende en giftige productieprocessen? Dan weet u meteen op welk punt het beter kan.


Besluit? Wilt u een mvo-strategie implementeren in uw bedrijf, dan moet u een stap terug nemen en u afvragen: 'Hoe kan ik mijn beroep nog beter doen'?

Roland Vaxelaire

Na een managementcarrière bij grote internationale groepen, richtte Roland Vaxelaire een eigen adviesbureau in mvo op: Tensegrity @ Work. Sinds 2009 beheert hij ook de vzw Philosophie & Management.