Lean Canvas is afgeleid van het bekende Business Model Canvas (BMC) en biedt een eenvoudig overzicht van alle aspecten van een project. Michael Philippart de Foy gebruikte in zijn functie bij 'Home for Innovation' bij BNP Paribas Fortis meteen dit hulpmiddel om 'Smovin' op te starten. Hij maakt er nog steeds gebruik van om de groei van zijn jonge onderneming uit te stippelen. Enige toelichting. 

De mapping van uw business

Lean Canvas is veel meer dan wat tabellen die ingevuld moeten worden. Het is een tool, een mapping waarmee hypotheses en problemen in verband met uw project visueel voorgesteld worden. Elk punt van het overzicht moet vroeg of laat behandeld worden, zodat uw model uitvoerbaar en vooral winstgevend wordt.

Ongeacht of u deze stappen alleen of met begeleiding onderneemt, structureert deze methode uw werk en verstrekt ze u de nodige omkadering om vooruitgang te boeken. Als u een of meerdere medewerkers heeft, is dit een uitstekend hulpmiddel om uw situatie uit te leggen, de taak duidelijk te omlijnen en uw doelstellingen te bepalen. Ik haal graag het voorbeeld aan van een extern consultant of een nieuwe medewerker in uw onderneming. Door hem uw Lean Canvas te tonen, zal hij snel uw business en zijn werkomgeving begrijpen.

Een veranderend overzicht

De Lean Canvas wordt vaak ingevuld bij het ontstaan van uw project, nog voor u uw businessplan uitwerkt. Toch is het geen onveranderlijk plaatje. Deze tool moet u bijhouden en regelmatig aanpassen, zodat u nieuwe risico's en kansen voor uw business kunt inschatten.

U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om een inventaris van uw kosten op te maken en zo uw aankoopbeleid te herzien. Ook de gebruikte communicatiemethodes of de relevantie van uw USP (Unique Selling Point) in vergelijking met uw concurrenten kunt u evalueren. De Lean Canvas is een onmiskenbaar onderdeel van de evolutie van uw onderneming!

Uzelf kennen om te slagen!

Onlangs hadden we het er al over: uzelf kennen plaatst u in een succesvolle positie. Door continu alle risico's en mogelijkheden in verband met en binnen uw project te beoordelen, blijft u contact houden met de realiteit en houdt u controle over uw acties.

Hoe kan ik mijn product of diensten verkopen? Welke communicatiewegen gebruik ik? Welke kosten heb ik? Hoe meet ik mijn evolutie? Een antwoord op al die vragen geeft u de vereiste zelfzekerheid en scherpzinnigheid voor de uitvoering van uw project, of het nu is om een lening te krijgen, klanten te werven of een nieuwe partner te verwelkomen.

De 9 vakken van Lean Canvas

Hier vindt u de 9 vakken van het 'Lean Canvas'-model met de verschillende vragen die u zich moet stellen bij de uitwerking van uw businessmodel: 

 1. Probleem
  Welke 3 belangrijkste problemen wilt u oplossen en hoe lost u die momenteel op? Welke alternatieven bestaan er?
 2. Oplossing
  Welke 3 belangrijkste oplossingen biedt uw aanbod om aan de problemen of behoeften van uw klanten te beantwoorden? 
 3. Voorstel voor een unieke waarde
  In welke mate beantwoordt uw aanbod op doeltreffende wijze aan de marktbehoeften? Waarin is uw aanbod verschillend en beter dan dat van anderen? Het antwoord op deze vragen is vaak uw verkoopverhaal.
 4. Concurrentievoordeel
  Op welk gebied heeft u een lengte voorsprong op uw concurrentie en hoe denkt u zich tegen uw concurrenten te beschermen? 
 5. Klantensegment 
  Wie zijn uw klanten? Kunt u ze onderverdelen? Indien ja, verdeel uw verschillende doelgroepen op basis van welbepaalde sociaaldemografische eigenschappen (leeftijd, functie, enz.). Door deze opsplitsing van uw klanten kunt u de eerste gebruikers van uw oplossing bepalen. 
 6. Prestatie-indicatoren
  Welke belangrijke indicatoren moet u allereerst nagaan om de groeikracht van uw activiteit te beoordelen? 
 7. Kanalen
  Via welke communicatie- en verkoopkanalen bereikt u uw klanten? Wat zijn de hoogtepunten in uw klantenrelatie? 
 8. Kosten
  Welke (eenmalige en terugkerende) kosten heeft u bij het opstarten en de uitvoering van uw activiteit? 
 9. Bron van inkomsten
  Waar komt het geld vandaan? Wie betaalt? Als deze vakken naar behoren ingevuld zijn, kunt u uw businessmodel moeiteloos voorstellen en verdedigen om in uw omgeving, bij investeerders of uw bank kapitaal te krijgen.

Lean Canvas_BNP Paribas Fortis

Michael Philippart de Foy

Michael Philippart de Foy is afgestudeerd aan de Université Solvay en voormalig strategisch consultant bij BNP Paribas Fortis. Onlangs richtte hij de start-up Smovin op, een digitale assistent voor vastgoedbeheer die het huurbeheer vereenvoudigt.