Amper negen maanden na de oprichting van CVTrust zag David Goldenberg zich genoodzaakt terug te keren naar de startblokken. Zijn eerste klanten waren namelijk niet helemaal overtuigd van zijn businessmodel. Sindsdien rekent de oprichter van CVTrust enkel nog op de mening van zijn klanten om zijn product te verbeteren, en dat loont!

Zie de realiteit onder ogen

CVTrust werd opgericht in 2009. Met ons bedrijf wilden we een betrouwbaarheidskeurmerk ontwikkelen voor diploma's, een ongekend concept dat snel kon genieten van zeer gunstige mond-tot-mondreclame. In 2010 hebben we  bovendien een wedstrijd voor bedrijven gewonnen, waardoor we nog meer geloofden in ons idee. Er was echter één probleem: ons businessplan was verre van volledig en we verkochten niets. We kregen het deksel op de neus.

Het zijn onze klanten die ons op het probleem gewezen hebben. Door met hen te praten, zijn we erachter gekomen dat ons project en onze dynamiek wel aansprak, maar dat er iets schortte aan de uitvoering. Het was namelijk niet duidelijk aan welke behoefte we nu precies tegemoetkwamen. Daardoor vertoonde ons product gebreken. Er waren onduidelijkheden, waardoor we maar maar moeilijk konden verkopen. Ons bedrijf beantwoordde niet aan de reële marktsituatie en dus moesten we alles vanaf nul herdenken

Zit samen rond de tafel met uw klanten

Verandering kan pas doorslaggevend zijn als ze ook nodig is
Deze keer wilden we het goed aanpakken en dus hebben we verschillende universiteiten uitgenodigd voor een gesprek, om zo ons product te kunnen aanpassen aan hun situatie. Ze hebben ons verteld over de vele wettelijke verplichtingen, de compatibiliteitsproblemen tussen diploma's uit verschillende landen, enz. 

Gewoon door te luisteren konden we een product ontwikkelen dat beantwoordde aan al die voorwaarden. We hadden nu een oplossing die nodig was voor al onze potentiële klanten . Kwalitatief en sectorieel onderzoek loont dus zeker voor de meeste kmo's!

Betrek uw klanten bij uw project

Door uw klanten aan het woord te laten, bouwt u een vertrouwensrelatie op die steunt op samenwerking en niet op eenzijdige dienstverlening of verkoop van producten. Vraag hun mening liever niet via een online enquête of een nieuwsbrief, maar probeer uw klanten zo vaak mogelijk te zien en treed in gesprek om op de hoogte te blijven van hun situatie! Als dat echt niet mogelijk is, ga dan voor een enquête met tools als SurveyMonkey en Eval&Go (gratis). 

Maak ook gebruik van evaluatiebijeenkomsten om een idee te krijgen van hoe uw product of dienst gebruikt wordt. Deins er niet voor terug om van uw klantenmeetings een werkbijeenkomst te maken  om zo getuigenissen te verzamelen en een beter aangepaste of zelfs op maat gemaakte oplossing voor te stellen. Uw klanten een gevoel van verantwoordelijkheid geven is trouwens niet alleen handig om te polsen naar de uitvoerbaarheid van uw ideeën. Het is meteen ook een uitstekende manier om uw klanten te binden

Luister naar uw klanten om verder te innoveren

Ik ken geen enkel bedrijf dat kan overleven zonder te innoveren, zeker niet in dit digitale tijdperk! Het volstaat niet langer om uitsluitend informatie te halen uit de media. Uw klanten daarentegen zijn elke dag op de hoogte van de veranderingen in hun sector. Vaak publiceren ze een schat aan informatie op hun website of Facebookpagina. Luister dan ook steeds naar hen als u uw businessmodel wilt updaten, of zelfs helemaal wilt veranderen omdat het niet (meer) voldoet aan de wensen. 

David Goldenberg

David Goldenberg is Managing Director van CVTrust, een Belgische start-up die een oplossing biedt om de authenticiteit van diploma's en certificaten te garanderen.