Na 25 jaar in het leger, waar ik met vallen en opstaan in de hiërarchie ben opgeklommen, heb ik beslist om mijn ervaring en leiderschap ten dienste te stellen van anderen.

Mocht ik tijdens mijn loopbaan dit soort informatie hebben gekregen, dan zou ik – denk ik toch – sneller vooruitgang hebben geboekt. Uitgaand van die vaststelling ben ik mij gaan bezighouden met coaching en consulting. Door mijn tips te delen, hoop ik van mijn klanten betere ondernemers en managers te maken.

Leiderschap

Een leider bent u. Als leider wordt u geboren. Daar ben ik van overtuigd. Maar u kunt er wel uw hele leven aan blijven werken. Ik ben er zeker van dat 40 procent van het leiderschap aangeboren is en dat de andere 40 procent zich ontwikkelt door de opvoeding, via onze ouders, onze nabije omgeving. Het laatste stukje lijkt mij een subtiele mix van lerenobserveren en ervaring opdoen.

Volgens mij zijn er evenveel soorten leiders als er mensen zijn op aarde. Enkele kenmerken hebben ze echter gemeenschappelijk, namelijk:

  • Ze hebben een buitengewone zelfkennis
  • Ze weten hun teams rond zichzelf bijeen te houden
  • Ze doseren hun inspanningen en weten perfect wanneer ze het tempo moeten verhogen of snel in actie moeten schieten
  • Ze krabbelen altijd weer recht: elke mislukking is een kans

             Ze trekken er lessen uit

             Ze gebruiken ze om terug te slaan, van koers te veranderen, te groeien

  • Ze gevennooitop, laten nooit het hoofd hangen
  • Ze geven het voorbeeld aan hun ondergeschikten

             Als de leider tijdens een mars gaat zitten om wat te rusten, gaan al zijn manschappen liggen

             Ze tonen nooit angst, vrees of twijfel om te vermijden dat ze aan vertrouwen inboeten

Zo heb ik meermaals de kans gehad om naar het buitenland te trekken voor gevechtsoperaties, aan het hoofd van een Belgisch legercontingent. Omdat ik mijzelf tamelijk goed ken, omringde ik mij met mensen die elkaar aanvulden en die uitmuntten in hun vakgebied, soms tegen het advies van mijn oversten in. Want een ding is duidelijk voor mij. Op het terrein ben IK de leider en niemand behalve ikzelf is beter in staat om te beslissen, te weten en te begrijpen welke competenties ik nodig heb. Daarom gebruikte ik mijn vetorecht om mijn nabije omgeving samen te stellen. Dat zou ik morgen zo opnieuw doen.

Mijn motto? Geduld en volharding!

Zichzelf overstijgen

Een job doen waarin u uw talent niet kwijt kunt, zal u ofwel doen berusten in uw lot, ofwel opstandig maken omdat u opgesloten zit in een omgeving die niet bij u past.

Zonder een zekere zaak voor een onzekere te willen opofferen, stel ik dus voor om u in uw eigen vakgebied te proberen ontplooien. Doe vooral wat u graag doet, met mensen en in een omgeving die u in staat stellen uzelf te overstijgen. Ikzelf heb geen moment geaarzeld om mijn eigen structuur op te richten, heel wat beroepen uit te proberen (webdesigner, informaticus voor kmo's, oprichter van een rijschool enz.) om uiteindelijk gebruik te maken van mijn vaardigheden als manager en leider die ik mijn hele loopbaan lang heb uitgebouwd.

Geloven in uw project en uzelf met de juiste mensen omringen

Denken dat u het wel allemaal alleen kunt, is een utopie. Maar in uw eigen project geloven is wel een voorwaarde om te slagen. Door een partnership aan te gaan, kunt u veel efficiënter werken: uw partner heeft de ‘sleutels’ op zak die andere deuren openen. En zo komen we bij het woord 'networking'. Dankzij de mensen die u omringen, gaat u vooruit, vindt u sleutels, trapt u deuren in. Vergeet hen niet. Zo ontstaat een win-winrelatie, zo bouwt u mettertijd een netwerk van vertrouwenspersonen op.

Als bedrijfsleider of departementshoofd, kunt u soms vrij gemakkelijk een probleem oplossen dat voor een van uw werknemers onoverkomelijk lijkt. Ik heb herhaaldelijk de kans gehad om mij gedurende enkele minuten of uren voor het professionele welzijn van een werknemer in te zetten. Daarna ontdekte ik dat die luttele momenten die ik uittrok om hen te helpen, door hen soms als een soort van heldendaad werden beschouwd. Zij gaven mij dat in honderdvoud terug zonder het te beseffen. We hadden er allemaal baat bij, maar ik had niet zoveel verwacht en ben tevreden dat ik zoveel mocht krijgen!

Thierry Closset

Thierry Closset was vroeger hoger kaderlid in het Belgisch leger. Dankzij zijn veelzijdigheid en creativiteit blinkt hij vandaag uit in het delen van zijn ervaring via zijn consultingbedrijf: Airclo-Formations. Hij organiseert opleidingen voor hoger kaderpersoneel en leidinggevende kaderleden in België en Frankrijk.