Creativiteit is essentieel om te blijven innoveren, om problemen aan te pakken en om werkmethodes te verfijnen. Met de volgende tips wakkert u de creativiteit binnen uw team aan. 

Een inspirerende werkomgeving

Een gevoel van ruimte werkt inspirerend: grote open ruimtes, een gezellig interieur, veel licht, … Voorzie materialen zoals whiteboards, stiften en magneten zodat uw werknemers losse ideeën of spontane brainstormsessies meteen kunnen noteren en delen met hun collega’s.

Een ontspannen sfeer is essentieel. Er moet plezier gemaakt kunnen worden op de werkvloer. Wie zich relaxed voelt, komt makkelijker op nieuwe, frisse ideeën.

Verandering helpt. Stimuleer uw werknemers om af en toe het bureau te verlaten en een andere, frisse omgeving op te zoeken. Teambuildingactiviteiten zijn bijvoorbeeld een uitstekende manier om de creativiteit van uw werknemers aan te wakkeren.

‘Out-of-the-box’ aanmoedigen

Een brainstorm is een ideale manier om met een kleine groep mensen nieuwe ideeën op te werpen en af te toetsen. Tijdens dergelijke sessies is elk idee evenveel waard: smoor geen enkele nieuwe suggestie in de kiem, hoe absurd ook. Elk idee kan leiden tot een ander, beter voorstel. Geef medewerkers de kans om hun zeg te doen en kritische vragen te stellen, zonder dat anderen zich daardoor aangevallen voelen. Licht hen wel op voorhand in over het onderwerp, zo kunnen zij zich beter voorbereiden.

Een te homogene groep is nefast voor creativiteit. Zorg voor diversiteit binnen uw team: breng mensen met een andere werkervaring, opleiding en achtergrond bij elkaar. Zij vullen elkaar aan. Betrek ook regelmatig mensen met een ander profiel bij brainstormsessies of nieuwe projecten voor een frisse kijk op de zaak.

Probeer technieken uit voor probleemoplossend denken, zoals mindmapping of lateraal denken. Mindmapping is een grafische voorstelling waarin een hoofdidee centraal staat. Dit vertakt zich verder in nieuwe ideeën, aanvullingen of subthema’s die tijdens een creatieve sessie aan bod komen. Bij lateraal denken (1) probeert u een probleem op te lossen op een onlogische, niet voor de hand liggende manier: dit stimuleert het creatieve denkproces.

Implementeer nieuwe ideeën

Creatief denken heeft enkel zin als nieuwe ideeën effectief omgezet worden in concrete actie. Als uw medewerkers het gevoel krijgen dat het weinig zin heeft om voorstellen aan te brengen, is de kans immers groot dat ze in de toekomst geen suggesties meer zullen doen. Voorzie daarom tijd en middelen om nieuwe ideeën te testen en te implementeren.

Wordt een idee aanvaard, dan bestaat nog altijd de kans dat het uiteindelijk fout loopt. Creatief denken gaat immers gepaard met het nemen van risico’s. Durf die risico’s te nemen en leer uit fouten.

(1) Lateraal denken is gebaseerd op het opnieuw (anders) ordenen van de bestaande informatie om zodoende nieuwe informatie te laten ontstaan. Normaal is de mens geneigd om in zijn denkproces een zo recht mogelijke lijn te volgen van begin naar einde en meestal via bekende wegen. Als ergens in deze lijn een (schijnbare) onmogelijkheid zit, gooien veel mensen de hele oplossing weg en zoeken een nieuwe. Iemand die lateraal denkt gaat verder met de ingeslagen weg met de gedachte van "Stel dat het wel mogelijk zou zijn", waardoor men verder te kijkt dan in die positie waar het schijnbaar onmogelijk leek. Dat kan tot geheel nieuwe inzichten leiden.