Er worden openbare werken in uw straat aangekondigd waardoor uw zaak een tijdlang moeilijk of zelfs onbereikbaar voor uw klanten zal zijn. Hierdoor zal u waarschijnlijk een deel van uw omzet verliezen. Wat kunt u doen om deze moeilijke periode te overbruggen?

Tegemoetkomingen van de overheid

Bij hinder door wegenwerken voorziet zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid verschillende wettelijke steunmaatregelen en compensaties. U kunt hierop beroep doen na een verstoorde bereikbaarheid van ten minste één maand. Daarnaast kan de overheid op uw aanvraag tussenkomen in de afbetaling van bestaande leningen en nieuwe overbruggingskredieten. Ondernemers die in dergelijke mate belemmerd worden en daardoor hun verkoopruimte moeten sluiten, kunnen rekenen op een inkomenscompensatievergoeding. Bij overmacht door werken voorziet het wetboek ook een versoepelde regeling tot uitverkoop en het verkopen met verlies. U moet echter aan bepaalde eisen voldoen, vooraleer u recht heeft op dergelijke tegemoetkomingen. Bénédicte, eigenares van bloemenwinkel So Beautiful, getuigt: “Door wegenwerken die 2,5 maand duurden was mijn omzet met 30% gedaald. Het feit dat ik bederfbare voorraden heb, bracht een extra last met zich mee: ik moest trachten in te schatten hoeveel klanten ik zou hebben, want wat niet verkocht zou worden, zou vervallen. Doordat ik mijn winkel niet lang genoeg moest sluiten, had ik bovendien geen recht op subsidies.” 

Wanneer u door de verminderde inkomsten uw sociale zekerheidsbijdragen tijdelijk moeilijk of niet kan betalen, is een vrijstelling mogelijk, net zoals een uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen. Bij werkgebrek kunt u uw personeel tijdelijk werkloos stellen en kunt u een verzoekschrift indienen tot uitstel van betaling op btw, directe belastingen en gemeentebelastingen. Gedetailleerde informatie over de specifieke voorwaarden van deze mogelijkheden vindt u via ondernemersorganisaties als UNIZO en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Wat kunt u zelf ondernemen?

Maar daarnaast kunt u ook zelf actie ondernemen! Wanneer u verneemt dat er wegenwerken op komst zijn, verzamel dan meteen informatie over de planning en het verloop van de werken. Zeer belangrijk: communiceer hierover naar uw klanten en leveranciers. Hang een affiche aan uw etalage of deur, stuur uw klanten een e-mail om hen te informeren of communiceer het via uw pagina('s) op sociale media.

U kunt de situatie ook benutten om zaken te regelen die wat op de achtergrond waren geraakt of om een nieuw initiatief te testen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdelijke workshops organiseren zodat u wekelijks een vaste groep klanten aantrekt. Beloon ook uw trouwe klanten die nog steeds de moeite doen om uw zaak te bezoeken. “Het is erg belangrijk om een groot klantenbestand van vaste klanten uit te bouwen. Tijdens de werken merk ik dat voornamelijk toevallige voorbijgangers wegblijven, want zij kunnen niet meer in de straat parkeren. Vaste klanten uit de buurt komen gemakkelijker te voet en ik merk dat ze zelfs iets vaker komen, omdat ze weten dat ik een moeilijke periode doormaak”, geeft Bénédicte nog mee.

Niet onbelangrijk, wanneer de werken afgelopen zijn, informeer uw klanten via een mailing of organiseer een promo, zodat iedereen weet dat u terug vlot bereikbaar bent.