U wilt over de taalgrens heen netwerken? Service clubs zoals Rotary en Lions en de befaamde Cercle de Wallonie hoeven we dan niet meer voor te stellen. Luik biedt echter tal van mogelijkheden waar u gemakkelijk contacten kunt leggen met andere ondernemers. We overlopen deze locaties in Luik, van de "plaatselijke" verenigingen tot de "nicheclusters", die warm zijn aanbevolen voor ondernemers.

Le club des Valeureux Liégeois

Naast de business cafés (L’Amirauté, Chez M, Penta Hotel…) zijn er in Luik verschillende cercles d’affaires, zoals de VL Club ("Valeureux Liégeois"), waaraan zelfstandigen, vrije beroepen en grote namen uit de industriële sector deelnemen. De VL Club organiseert zelf activiteiten of werkt samen met de Club des Entreprises des Hauts-Sarts, genoemd naar het belangrijkste economisch activiteitenpark van Wallonië. 

Het Réseau Diane: een netwerk van meer dan 6000 vrouwen

De lokale handelaars kunnen terecht bij de vzw Commerce Liégeois. Op hun themavergaderingen bespreken ze zowel dagdagelijkse onderwerpen als hun visie op de toekomst. Deze handelaarsvereniging werkt onder meer samen met de UCM. Het Réseau Diane maakt deel uit van deze werkgeversorganisatie en telt 6.000 vrouwelijke ondernemers. Bedrijfsbezoeken, zakenlunches, workshops, conferenties, de leden hebben een goed gevulde agenda en missen geen enkele gelegenheid om te netwerken in Luik en in het hele land.

De ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Luik (SPI)

Contacten tussen ondernemers worden ook op grotere schaal ondersteund door het Gewest en de Provincie. We denken dan aan de CCI (de Kamer van koophandel en industrie), SOWALFIN (de Waalse financierings- en waarborgmaatschappij voor kmo's) en SPI, de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Luik. Deze laatste heeft ontmoetingen tussen ondernemers georganiseerd op nationaal niveau, zoals de Springmeetings of de beurs Métamorphoses, waar concrete projecten werden besproken.

Het Forum ‘Liege Creative’

Nog een zeer belangrijke Luikse instelling: de universiteit van Luik. Het forum van de universiteit, Liege Creative, organiseert ontmoetingen-conferenties. Al wie zich bezighoudt met economische, culturele en industriële innovatie is welkom. Gemiddeld worden er elke week twee ontmoetingen georganiseerd in de vorm van een lunch.

Business development en incubators

De ULg kan rekenen op de steun van talrijke actieve krachten in Luik. Naast de competitiviteitspolen zoals GRE-Liège, MeusInvest, Investsud, Agoria en UWEL, zijn er ook echte voedingsbodems voor talent: de incubators. De WSL en WBC Incubator zijn actief in de domeinen engineering en wetenschappen, The Faktory richt zich tot een andere nichemarkt: geavanceerde technologieën zoals ICT, gezondheidszorg, media & broadcast.

En voor de generatie 2.0

Er is een generatie 2.0 ontstaan, met bijvoorbeeld de Cafés Numériques Liège of ID Campus, die jongeren betrekken bij bedrijfsprojecten terwijl ze nog aan de universiteit studeren. De jonge Luikenaars kunnen blijkbaar even goed ondernemen als feestvieren!