Bent u toe aan een nieuwe bedrijfswagen? Dan moet u niet enkel nadenken over het merk, het model en de opties, maar ook over de wijze waarop u de wagen gaat financieren. Jan De Nil, Product Manager bij BNP Paribas Fortis, leidt ons door de verschillende mogelijkheden: de aankoop met eigen middelen, aankoop via een klassiek krediet, de leasing en de renting.

Betaling met eigen middelen en autokrediet, de meest gebruikte formules

De twee meest gekende betalingsvormen om een nieuwe wagen aan te schaffen, zijn waarschijnlijk wel de betaling via  eigen middelen en het klassieke autokrediet. “De eerste vorm is natuurlijk de meest eenvoudige”, zegt Jan. “U betaalt de auto met uw beschikbare fondsen  en daarmee is de kous af. Er zijn geen maandelijkse afbetalingen en geen extra intresten.

Krediet en eigen middelen

De aankoop met eigen middelen of via krediet  is vooral interessant voor mensen die zelf eigenaar willen zijn van hun wagen, zegt Jan. “Bij een leasing of renting is dat niet zo, daar blijft de leasemaatschappij de juridische eigenaar.

Een specifiek voordeel van het krediet is dat u niet meteen een grote som geld hoeft op te hoesten en dat het meestal snel in orde is. De financiering kan zelfs online aangevraagd en afgerond worden.  “Bovendien is het ook een flexibel systeem”, zegt Jan. “U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om maandelijkse of trimestriële afbetalingen te doen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor vaste, periodieke terugbetalingen of vaste kapitaalsaflossingen. In dat laatste geval zal je in het begin wat meer afbetalen dan op het einde van het contract.” 

Een mogelijk nadeel van de twee voornoemde formules is wel dat u instaat voor alle administratieve formaliteiten van de wagen en alle kosten(taksen, verzekering, banden, onderhoud) die daarbij horen”, zegt Jan.

Btw-implicaties

Bij krediet moet wel opgemerkt worden dat voor de meeste zelfstandige ondernemers de regel geldt dat de btw maximaal voor de helft gefinancierd kan worden. Enkel vrije beroepen kunnen de btw eventueel volledig laten meefinancieren. Fiscaal gezien is een krediet vrij eenvoudig opgezet. De intresten van het krediet mag je als beroepskosten inbrengen en verder schrijf je de wagen natuurlijk af. In beide gevallen moet je wel rekening houden met de fiscale aftrekbeperkingen en eventueel het beroepsmatig gebruik van de wagen.”

Leasing en renting

Natuurlijk zijn er nog andere formules om uw auto te financieren, namelijk de financiële leasing en de renting of operationele leasing. “Dat zijn twee formules waarbij u een huur betaalt aan de leasemaatschappij en dit voor een bepaalde periode, meestal vier of vijf jaar. Bij beide heeft u nadien een aankoopoptie. Bij financiële leasing is deze reeds van bij het begin van het contract gekend, bij renting wordt deze bepaald aan het einde van het contract aan marktwaarde.” In beide formules is de leasingmaatschappij de juridische eigenaar.

Fiscale implicaties

De aankoopoptie heeft ook fiscale implicaties. “Bij financiële leasing (on balance) schrijft u het investeringsgoed af en brengt u de intresten fiscaal in”, legt Jan uit. “De wagen zal dan ook op de balans geboekt staan als actief. Bij een renting daarentegen brengt u de volledige huursom in als kosten. Zowel bij leasing als renting zijn er uiteraard weer fiscale aftrekbeperkingen en moet u eventueel met het beroepsmatig gebruik van de wagen rekening houden. Ook niet onbelangrijk: de btw wordt in beide gevallen gewoon maandelijks betaald op de huurprijs en dus niet in een keer. Tevens houdt u uw kredietlijnen vrij voor andere investeringen.”

Renting: een totaalpakket

Bij een financiële leasing is het ook de gewoonte dat de taksen  en (omnium-)verzekering ten uwe laste zijn/blijven. Ook staat u zelf in voor het onderhoud. “Dat is inderdaad een groot verschil met renting”, zegt Jan. “Bij renting kiest u voor een totaalpakket. Alle kosten behalve de brandstof zitten vervat in de huurprijs. Verder geniet u van bijkomende diensten zoals winter- en zomerbanden, pechverhelping en vervangwagen. U betaalt dus een bepaalde som per maand en verder moet u hier niet veel meer aandacht aan besteden. U rijdt zonder zorgen: alles is betaald, behalve de brandstof.”

Starters die mobiel willen zijn

BNP Paribas Fortis heeft nog een interessante formule voor startende bedrijfsleiders die snel mobiel willen zijn. “We noemen dat de Startersrenting”, zegt Jan. “Waar een normaal rentingcontract 48 of 60 maanden loopt, is dat hier maximaal 24 maanden. Op die manier zit een startende ondernemer niet meteen vast aan een contract van vele jaren. Evolueert de zaak positief, dan kan er na afloop van het contract voor een nieuwe wagen gekozen worden.”

Jan De Nil

Jan De Nil volgde een Bacheloropleiding Bedrijfsmanagement. Na een carrière binnen het Ministerie van Financiën, is hij reeds 28 jaar actief binnen BNP Paribas Fortis als relatiebeheerder professioneel cliënteel en momenteel als productmanager professionele kredieten.