Bizcover heeft onlangs een wedstrijd georganiseerd waarin aan ondernemers werd gevraagd hoe ze hun grootste uitdaging hebben overwonnen. Pascal Duquesne van ONETEC is een van de winnaars. Hij vertelt ons meer over zijn ervaring:

“Mijn bedrijf is een kmo die technologische oplossingen levert aan organisatoren van evenementen. Die oplossingen hebben tot doel de efficiëntie te verhogen en een reële toegevoegde waarde te creëren door de deelnemers nieuwe ervaringen te bieden. Eind 2011 vernamen we dat onze partner CERIX, de Belgische leider voor IT-verhuur op korte termijn, de boeken neerlegde. Die onderneming overnemen was voor ons een geweldige kans. Maar dat liep uit op een teleurstelling: een werknemer had al onderhandeld met de curator!  We stonden dus voor een dubbele uitdaging: de overnemer ertoe overhalen om het bedrijf aan ons over te laten en de financiering rond krijgen midden in de economische crisis …  dat was bijna onbegonnen werk!”

“We hebben zes maanden onderhandeld om de eerste hindernis te overwinnen. Onze strategie bestond erin de overnemer ervan te overtuigen dat het bedrijf niet leefbaar was in de staat waarin het zich bevond en dat we alleen maar moesten wachten op het faillissement, met het risico klanten en geld te verliezen (dat was wel een beetje blufpoker!). Het tweede obstakel bestond erin een financiële partner te vinden en hem te overtuigen van de opportuniteit van deze fusie. Een bedrijfsmodel, een financieel plan, een project, motivatie, een bezoek, een tweede bezoek en bij het derde bezoek was dit probleem opgelost, maar wel met een hypotheek in tweede rang om het risico te delen.”

“Een idee omzetten in business is lang niet eenvoudig, maar als het je lukt, is het een geweldige ervaring. Sinds deze fusie hebben we onze omzet verdubbeld en twee andere concurrenten overgenomen en in 2015 hebben we de beste winstcijfers uit onze geschiedenis bereikt. Parallel met de interne ontwikkeling is een bedrijf in moeilijkheden overnemen een snelle manier om je marktaandeel te vergroten, je activiteiten te diversifiëren (zonder de controle te verliezen) en je klantenbestand uit te breiden. Dat laatste punt heeft drie concurrentiële voordelen: een bestaande klant geruststellen is gemakkelijker dan een nieuwe klant vinden, je kunt je omzet verhogen dankzij deze klantenportefeuille en via synergieën in de verschillende activiteiten, en tot slot kun je het afhankelijkheidsrisico beperken."

Pascal Duquesne heeft het bedrijf CONNECT opgericht. In 2002, na de fusie met de groep APPROACH, heeft Pascal ONETEC opgericht. Het bedrijf biedt organisatoren van evenementen operationele oplossingen voor de registratie van de deelnemers, de huur van IT-materiaal en vergemakkelijkt de interactiviteit en het beheer van de communicatie-infrastructuur.