Ondernemerschap en leidinggeven staan tegenwoordig steeds meer in de belangstelling. Maar wat is goed leiderschap eigenlijk? En kunt u het leren of wordt u ermee geboren? Leiderschapscoach Bene Bailleul deelt zijn visie. 

Wat is goed leiderschap?

“Goed leiderschap definiëren, is niet evident”, opent Bene Bailleul. Hij geeft trainings- en coachingssessies voor ondernemers over leiderschap en schreef er verschillende boeken over. “Voor mij gaat het om het creëren van een omgeving en een cultuur die uw team in staat stelt om het beste van zichzelf te geven. Dat is de essentie van leiderschap”, zegt hij. “Het is cruciaal om een  cultuur op te bouwen waarin mensen graag komen werken en bereid zijn om af en toe the extra mile te gaan.”

Een leider beïnvloedt de werking van zijn team

Hoe u zich als leider opstelt, heeft een belangrijke weerslag op uw team. “Neem nu een chef die alles micromanaget: iemand die veel concrete opdrachten geeft en die al het werk ook nog eens eigenhandig controleert. In zo’n klimaat is het niet verbazend dat er waarschijnlijk weinig zin voor initiatief is bij de medewerkers. En als zo’n baas vervangen wordt door iemand met een andere stijl, dan loopt dat team verloren, omdat ze het niet gewend zijn om bijvoorbeeld met meer flexibiliteit om te gaan.”

Het acroniem I-M-P-A-C-T

Stel uzelf voortdurend in vraag en ga bewust met uw leiderschap om.

Het woord ‘Impact’ is een acroniem dat volgens Bene duidelijk aangeeft waaruit goed leiderschap bestaat. 

 

  • I staat voor ‘Ik weet wat ik wil’. Leiderschap begint bij uzelf: wat wilt u? Waar gaat u naar toe? Wat zijn uw voorbeelden? Vaak zien we bij mensen die onverwacht baas worden dat ze er meteen invliegen. Veel beter is om rustig te beginnen, eerst even de voelsprieten uit te steken, te observeren hoe het team zich gedraagt en na te gaan waar er potentiële problemen kunnen optreden.”

  • “Bij  M hoort ‘Mijn team is klaar’. Net zoals uzelf moeten ook uw teamleden voorbereid worden en even de tijd krijgen om met de verandering in het management om te gaan. Neem zelf ook de tijd om hen uitgebreid te leren kennen en te ontdekken wat hun sterktes en werkpunten zijn.” 

  • “P staat voor ‘Passie’. Passie is waar een organisatie op drijft, maar het is evengoed de brandstof van een bevlogen leider. Dat ‘heilige vuur’ kunnen uitstralen is een groot pluspunt. Zeker in kleine kmo’s verandert dat vuur door de drukte van de dag weleens in een waakvlammetje. Als baas is het essentieel om uw passie goed te blijven voelen.

  • “A houdt in: ‘Aanpakken van verbeterpunten’. Een goede leider kijkt niet passief toe. In elke organisatie zijn er dingen die verbeterd kunnen worden. Vaak zijn dat zaken die al jaren liggen te sudderen en die nooit aangepakt werden. Het is de taak van een leider om juist die zaken te identificeren en ermee aan de slag te gaan. Dat gaat niet altijd om ‘grootse’ dingen. Soms zijn het heel kleine, banale zaken: bijvoorbeeld een kabel die los op de vloer ligt en waar iedereen over valt.” 

  • “C staat voor ‘Coachen’. Het ontwikkelen van uw medewerkers is een van uw belangrijkste taken als leidinggevende, want uiteindelijk voeren zij het werk uit. Ik zie heel vaak dat een leidinggevende van hot naar her loopt en voortdurend brandjes loopt te blussen. Dat kan natuurlijk weleens gebeuren, maar ik denk dat een chef vooral op lange termijn moet denken en grote bakens moet uitzetten. Communicatie is daarbij enorm belangrijk. En daarmee bedoel ik niet dat u voortdurend aan het woord bent, integendeel: u dient vooral te luisteren naar uw medewerkers.”

  • “T, ten slotte, houdt in: ‘Telkens samen genieten’. Het is absoluut toegestaan om uw werk leuk te vinden. En er, samen met uw medewerkers, van te genieten. De balans resultaat-relatie is belangrijk. Als u enkel voor resultaat gaat, dan zijn uw medewerkers citroenen die op een bepaald moment uitgeperst zijn. Hebt u alleen maar oog voor relatie, dan gaat er weinig voor uit en dat vinden de meeste medewerkers ook frustrerend.

Zelfreflectie als leidraad

Goed leiderschap valt dus aan te leren, zegt Bailleul. “Natuurlijk is niet iedereen een geboren topleider, maar er zijn zeker basisvaardigheden die u uzelf eigen kan maken. Ik zie ook in mijn sessies hoe mensen veranderen en tot veel meer in staat zijn dan ze ooit vermoedden.”

Zelfreflectie is daarbij een karaktertrek die Bailleul bij de meeste goede leiders terugvindt, zegt hij. “Uzelf voortdurend in vraag stellen en bewust met uw leiderschap omgaan. Wat is de impact van alles wat ik doe en denk? Welke effecten en gevolgen hebben mijn acties? Al leven we in een gehaaste, stressvolle maatschappij waarin alles snel moet: een goede chef denkt na voor hij iets doet.”

 

Bene Bailleul

Bene Bailleul is de bezieler en oprichter van de ’School voor Leiderschap’. Hij schreef het boek ‘Leidinggeven met IMPACT’ en geeft ook workshops over leiderschap. Hij gaf zelf leiding aan teams van 1 tot 200 mensen, onder meer bij het ministerie van Defensie.