Er zijn tal van mogelijkheden op het vlak van garantie: vervanging, herstelling, terugbetaling … De Europese wetgeving verplicht handelaars om gratis een wettelijke garantie van minimum twee jaar te geven op elk aangekocht goed. Als een artikel niet “in overeenstemming is” met het verkoopcontract of defect is, heeft de verkoper dus bepaalde verplichtingen.

Wat zijn de huidige regels inzake garantie?

De Europese Unie legt een wettelijke garantie van twee jaar op voor elk goed dat een particulier aankoopt bij een professionele verkoper. Als het product dus een defect vertoont, moet de verkoper het herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn. Als dit niet mogelijk blijkt, moet hij de consument terugbetalen of een korting aanbieden. 

Als professioneel handelaar bent u verplicht om die service aan te bieden, tenzij u kunt bewijzen dat het product niet correct werd gebruikt. Vanaf twee jaar na de aankoop kan de consument in België de garantie op verborgen gebreken inroepen. Die regeling is echter veel strenger, want de consument moet het bestaan van het verborgen gebrek op het ogenblik van de aankoop kunnen bewijzen.

Wie is betrokken bij de garantie?

Belangrijk om weten is dat de garantie van twee jaar onder de verantwoordelijkheid van de handelaar valt (en niet die van de fabrikant). In die gevallen bestaat er echter een systeem van trapsgewijze verantwoordelijkheid. Aankopen onder professionele handelaars vallen immers niet onder dezelfde regeling. Als een zelfstandige dus een laptop koopt voor zijn beroepsactiviteit (en een factuur krijgt waarop zijn btw-nummer is vermeld), geniet hij niet van de wettelijke garantie als de laptop defect is. De commerciële garantie van de winkel (facultatief en aanvullend) en de garantie tegen verborgen gebreken blijven echter wel gelden.

Geldt de garantie voor alle producten en diensten?

In principe zijn alle producten onderworpen aan de wettelijke garantie, maar er zijn enkele uitzonderingen. Eerst en vooral zijn alleen roerende goederen bestemd voor privégebruik aan de garantie onderworpen: elektronische apparaten, meubelen, auto's… Voor onroerende goederen en goederen die worden aangekocht in het kader van een beroepsactiviteit geldt een andere reglementering. Diensten zijn niet aan de garantie onderworpen, behalve contracten voor de levering van zelf te vervaardigen consumptiegoederen. 

Als u trouwens een tweedehandsartikel koopt, bijvoorbeeld een auto, wordt de minimale garantietermijn teruggebracht tot een jaar. Maar let op: dit geldt enkel als het artikel bij een professionele handelaar werd aangekocht Voor verkopen tussen particulieren geldt enkel de resterende termijn van de wettelijke garantie als de termijn van twee jaar nog niet is verlopen. 

Nog vragen? Lees de brochure van het Europees Centrum voor de Consument België.

Cédric Guyot de Mishaegen

Cédric Guyot de Mishaegen begon zijn advocatencarrière in de Verenigde Staten, voordat hij in 1989 de overstap maakte naar CMS DeBacker. Hij is expert in zakenrecht, en meer bepaald in vennootschapsrecht.