Geef toe: u zou minder willen werken terwijl u toch (goed) in uw onderhoud zou kunnen voorzien en u zou kunnen blijven ontplooien. Thierry Brunfaut biedt ons een oplossing, die beproefd is bij Base Design, het brandingbureau waarvan hij medeoprichter en creatief directeur is: een methode in vijf stappen voor een werkweek met minder, maar beter werk!

Maandagochtend: de uitdagingen van de week

“Om de nieuwe week goed aan te vangen, vind ik het cruciaal om twintig minuten met het team samen te komen. Iedereen noteert op een zelfklevend briefje zijn 3 uitdagingen van de week (met een duidelijke en concrete doelstelling en een uitvoeringsdatum). Men verbindt er zich ten opzichte van de collega's toe om deze uit te voeren. Alle zelfklevende briefjes worden tot de volgende maandag op een muur gehangen. De vergadering moet kort zijn: overweeg om er een stand-up meeting van te maken!”

Woensdagochtend: delen en uitwisselen

“Op woensdag gaan we met z'n allen 3 uur bij elkaar zitten om de voortgang van lopende projecten te bespreken, om emoties en gevoelens te delen. Het doel is iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. Daartoe begint iedereen – ik benadruk: iedereen – de vergadering door een antwoord te geven op deze vier vragen:

1) Wat is mijn humeur vandaag?

2) Welke belangrijke dingen zijn voor mij sinds vorige woensdag gebeurd?

3) Wat verwacht ik van deze vergadering?

4) Hoe ga ik bijdragen aan deze vergadering?

Hierop volgen discussie en projectpresentaties, waarbij iedereen wordt aangemoedigd om feedback te geven, het woord te nemen en een debat te beginnen.” 

Donderdagmiddag: vergeet het werk!

“Donderdagmiddag is het tijd om aangename momenten te beleven bij een maaltijd, die beurtelings door een medewerker wordt gemaakt. De tijd om elkaar te leren kennen is volgens mij even belangrijk als de tijd om samen te werken.”

Vrijdagnamiddag: terugblik op de voorbije week

“Deze teamvergadering is een reactie op de bijeenkomst van maandagochtend. We blikken terug op de voorbije week en vergewissen ons ervan dat iedereen zijn 3 uitdagingen heeft uitgevoerd. Uitdagingen geslaagd? Perfect! We starten het weekend met een aangenaam gevoel van voldoening. Anders proberen we te begrijpen wat niet is gelukt en waarom. Zo leren we beter te werken en elke week vooruitgang te boeken.”

Van maandag tot vrijdag? Au-to-no-mie

“De hele week staat in het teken van totale autonomie: iedereen zet zich in om autonoom vooruitgang te boeken in zijn verschillende projecten (alleen of in team), waarbij hij zijn tijd op het werk combineert met zijn privéleven. Het tijdstip van aankomst en vertrek wordt niet gecontroleerd, thuiswerk is natuurlijk mogelijk. Iedereen voert zijn taken uit en iedereen heeft er baat bij.”

Nu is het aan jullie!

“Ik ben ervan overtuigd dat elk bedrijf deze methode kan toepassen. Deze is gestoeld op eenvoudige pijlers: de stand van zaken bepalen, zijn tijd indelen, zijn engagement vastleggen en van elkaar leren. Zo zult u op natuurlijke wijze het verantwoordelijkheidsgevoel en de autonomie van uw werknemers zien toenemen. Zij bereiken een betere balans tussen werk en privé, terwijl ze zich elke dag ontplooien.” 

Thierry Brunfaut

Thierry Brunfaut is medeoprichter en creatief directeur van Base Design, een brandingbureau met vestigingen in Brussel, New York en Genève. Als internationaal spreker over thema's inzake design en branding en als professor aan de Brusselse hogeschool 'La Cambre Arts Visuels' is hij een groot voorstander van een eenvoudige en conceptuele filosofie, die teamwerk bevordert.