Bryo (Bright & Young) is een project van Voka en begeleidt jonge ondernemers om hun idee in de praktijk om te zetten. Afgelopen vrijdag organiseerde de vereniging een nieuwjaarsreceptie waar Jo Caudron, ervaringsdeskundige in digitale en sociale media, de Bryoleden inspireerde met zijn visie op de digitale transformatie en raadde hen aan zich schrap te zetten voor de digitale rollercoaster.

De digitale disruptie

Het intrede van “online” en “digital” heeft voor veel succesverhalen gezorgd: webwinkels en innovatieve apps schieten als paddenstoelen uit de grond en ook sociale media worden steeds vaker in het ondernemersleven ingezet. Toch ervaart niet iedereen deze digitale revolutie als positief. Sommige initiatieven zorgen namelijk voor verwarring in bestaande businessmodellen, waardoor ondernemers een manier moeten vinden om hierop in te spelen. 

Jo Caudron spreekt in dat geval over “digitale disruptieve modellen” die zich in verschillende golven voordoen. In 1995+ werden muziek, foto’s en films gedigitaliseerd, in 2005+ o.a. print media, reizen, vastgoed en human resources. In 2015+ wordt verwacht dat educatie, de financiële sector alsook de  gezondheidszorg uitgedaagd zullen worden door digitale spelers. Tegen 2020+ zullen alle sectoren beïnvloed worden door “digital” en wie dan niet klaar staat, zal zich volgens het Darwiniaans bedrijfsvoeren moeten aanpassen of zal uitsterven.

Reageren op verandering

“Van zodra u disruptie herkent, moet u inschatten hoeveel tijd u heeft om u aan te passen”, raadt Caudron aan. Uber veroorzaakt verwarring in de taxiwereld, terwijl taxibedrijven moeilijkheden ondervinden om met deze vernieuwing om te gaan. “Zolang u ontkent, zit u niet in de driver’s seat! Disruptie gebeurt: nieuwe spelers zullen op de markt komen met nieuwe ideeën en u moet grip krijgen op deze gewijzigde situatie.” 

“Ook de relatie tussen de consument en de leverancier wordt beïnvloed door de digitale revolutie”, zegt Caudron. “Klanten durven vandaag te reageren, denk maar aan de actie van Telenet (iPad mini voor nieuwe klanten) waarop trouwe klanten massaal hun ontevredenheid op Facebook uitten. Bovendien is de consument ook vaker geconnecteerd: waar hij ook is, hij heeft steeds alles bij zich en kan daardoor in uw winkel nagaan hoeveel hetzelfde product bij uw concurrent kost.”

“Walk the talk”

Volgens Caudron is digitaal leiderschap fundamenteel voor elke onderneming. Dat houdt niet in dat u als zaakvoerder een techneut moet zijn, maar wel dat u een visie moet hebben: weeg af hoe u “digital” in uw business kan integreren en doe het dan ook!

Want tot welke categorie behoort u? De innovators, early adapters, early majority, late majority of laggards*? Als ondernemer moet u innoveren en uit uw comfortzone durven treden. Zorg daarom dat uw onderneming wendbaar is in deze onzekere wereld voor het te laat is!

*Terminologie die wordt gebruikt om aan te geven of iemand een bepaald product of technologie begint te gebruiken vooraleer (innovators), samen met (early en late majority) of na (laggards) de grote massa dat doet.

De impact van de digitale transformatie op uw bedrijf

Jo Caudron, webgoeroe en auteur van “Digital Transformation”, benadrukt het belang van het numerieke tijdperk en raadt ondernemers aan om deel te nemen aan de digitale transformatie.

Jo Caudron

Jo Caudron

Jo Caudron is gepassioneerd door technologie en media. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de online wereld en als oprichter van verschillende internetbedrijven. Hij is ook auteur van het boek Digital transformation.