In België is het aantal websites voor e-commerce in vijf jaar tijd bijna verdubbeld: eindelijk zitten de Belgische ondernemingen in de Europese kopgroep, wat wordt bevestigd door de internetbarometer van Email-Brokers. Deze virtuele uitstalramen zijn echter nog te vaak primitief, vertonen zelfs een gebrek aan professionalisme of druisen in tegen de meest elementaire wetgeving. Meer dan 75% van de Belgische websites is in overtreding, andere lijken imitatie te zijn. Hoe en waarom kunnen we beter doen in onze digitale transformatie? Enkele antwoorden van William Vande Wiele, CEO van Consultant BI, leider in databasemanagement en interactieve marketing in West-Europa. 

De imitatie van '.be'

Het aantal online-aankopen blijft toenemen, maar 70% ervan vindt plaats buiten onze grenzen. Een website die op '.be' eindigt, draagt daarom nog niet bij aan de Belgische economie! Het merendeel van die websites is niet Belgisch: van de 102.000 e-commercewebsites met een .be-URL zijn meer dan 52.000 van buitenlandse origine. Dit handigheidje hebben buitenlandse handelaars ontdekt om in België klanten te lokken en hun merk op te waarderen dankzij het label 'Made in Belgium'. De extensie '.be' staat namelijk garant voor kwaliteit en knowhow van eigen bodem. Vaak maken Nederlanders gebruik van deze praktijk. Zo annexeren ze commercieel extra regio's – en dat met het grootste gemak dankzij de gemeenschappelijke taal. Ze kunnen vrijwel straffeloos te werk gaan, aangezien de wettelijke context behoorlijk vaag is (de extensie '.be' is bijvoorbeeld niet beschermd) en de staat weinig sanctioneert.

E-gedrag varieert afhankelijk van gemeenschap en sector

Dat verklaart ongetwijfeld waarom Vlamingen inzake webtechnologie en goede praktijken 6 tot 8 jaar voorsprong hebben op Walen: ze worden geconfronteerd met een machtige concurrent, Nederland, en zetten middelen in om deze het hoofd te bieden. De Franse buren zijn inzake commerciële toepassingen waarschijnlijk minder opdringerig, waardoor de Walen zich minder bedreigd voelen. Zij blijven dan ook in hun technologische (elementaire websites, beperkte interactiviteit,...) en zelfs taalkundige comfortzone (er zijn driemaal meer eentalige websites in Wallonië dan in Vlaanderen). 

William Vande Wiele noemt een andere goede leerling in de e-commerce, die het belang van een uitstalraam op het web goed begrepen heeft: verrassend genoeg gaat het om de primaire sector. "In drie jaar tijd is de onlineverkoop van de agroalimentaire sector toegenomen van 3 tot 6%. Dankzij webwinkels is deze sector erin geslaagd de 'korte keten' te combineren met de kans om zich op het ultralokale niveau bekend te maken en een bijkomend verkoopkanaal te creëren."

De Belgische ondernemer, buiten de wet tegen wil en dank

Word je een 'slechte leerling' door achterop te hinken of niet aan de norm te voldoen? Is het te wijten aan gemakzucht of winstbejag, of komt het door geen weet te hebben van goede praktijken? William Vande Wiele geeft een genuanceerde mening: "Op het internet is de Belgische ondernemer vaak in overtreding tegen wil en dank. Hij heeft weinig opleiding genoten op dat vlak, doet daarom een beroep op webkantoren en maakt de fout hun te veel vertrouwen te schenken. Omdat hij zelf niet op de hoogte is, verlaat hij zich op deze leveranciers, die niet allemaal tot de kern van de zaak doordringen." Wees dus vooral waakzaam wanneer u voor de uitwerking van een verkoopwebsite een beroep doet op een internetprovider. Hiervan hangt het imago van uw onderneming, maar ook de rendabiliteit ervan af: een website die weinig professionalisme uitstraalt, doet afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Aangezien vertrouwen een belangrijk element is bij aankopen, krijgt u te maken met een dalende verkoop, minder kansen en afzetmarkten.

Naar een professionelere website en een betere verkoop

Op websites is weinig nodig om het vertrouwen van de klant voor een aankoop te winnen. Bijvoorbeeld:

-      De volledige gegevens van de verkoper vermelden: dat zorgt voor vertrouwen bij de koper.

-      Een ondernemingsnummer vermelden: zo wordt uw digitale uitstalraam ernstig genomen.

-      Een telefoonnummer vermelden: een koper wil eventueel contact opnemen met de verkoper of een vraag over zijn aankoop stellen.

-      Een duidelijk terugnamebeleid voeren: als de klant weet dat hij binnen de wettelijke termijn van 14 dagen een product dat hem niet aanstaat, kan terugsturen, zal hij eerder geneigd zijn het te kopen.

-      De klant bedenktijd geven: net als in een 'fysieke' winkel beschikt de klant over een wettelijke bedenktijd om af te zien van zijn aankoop.

-      Zich aanpassen aan de regels inzake de bescherming van persoonsgebonden gegevens: zeker voor inschrijfformulieren geldt dat er persoonlijke informatie is die niet aan een klant gevraagd moet worden als hij zich inschrijft op een website voor e-commerce.

Dankzij deze goede praktijken, die gemakkelijk aan te wenden zijn, past u uw website aan de normen aan en maakt u hem tegelijk professioneel.

William Vande Wiele

William Vande Wiele zet zich al jaren in voor strategisch advies en diensten voor databases met klantengevens. Hij richtte verschillende bedrijven op die aan de top staan in de datasector in België, Frankrijk en Azië. In 2016 richtte hij Consultant BI op.