Een veel gehoorde commentaar na de Brexit-stemming, is dat Groot-Brittannië de weg naar de toekomst links laat liggen en vooral zichzelf hierdoor schade berokkent. Wanneer u dit laat gebeuren met uw onderneming, wordt wel eens van 'kodakisering' gesproken. Pol Vermoere, stafmedewerkervan Dyzo, geeft meer uitleg.

Wat is kodakisering?

U kent ze wel: eens waren het leidende bedrijven in hun sector, zoals Nokia of Kodak – vandaar de term kodakisering – maar op een bepaald moment besloten ze de trein van de vernieuwing aan hen te laten voorbijgaan. Als gevolg werden ze naar de achtergrond verdrongen door kleinere of nieuwe spelers op de markt die wel durfden te innoveren.

"Dat is in grote lijnen waar 'kodakisering' op neerkomt", zegt Vermoere. "U volgt niet goed op wat er op de markt gebeurt en voor u het weet bent u niet langer relevant. Het kan bij multinationals gebeuren, maar ook bij kleine zelfstandigen en kmo’s. Een voorbeeld om te verduidelijken: een kleine schoenen- of klerenwinkel krijgt veel bezoekers over de vloer maar verkoopt steeds minder. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat mensen kledij of schoenen bij u komen passen om later hetzelfde stuk op het internet te bestellen. Dan moet u zich afvragen of u ook geen webshop moet openen."

De tekenen van kodakisering

“Er zijn verschillende manieren waaraan u kunt merken dat uw bedrijf aan het 'kodakiseren' is”, legt de stafmedewerker uit. “Een krimpende omzet of orderportefeuille zijn tekenen aan de wand. Als u bijvoorbeeld in de evenementensector of de reclame zit, en u krijgt minder aanvragen dan vroeger, dan is het tijd om uzelf in vraag te stellen. Maar ook een slechte band met uw klanten moet een alarmbel zijn. Om relevant te blijven moet u namelijk weten wat zij denken, hoe ze handelen en wat hen bezighoudt."

Hoe blijft u relevant?

Relevant blijven is dus de boodschap. Maar hoe pakt u dit aan? Vermoere geeft enkele tips mee:

- “U moet niet elke nieuwigheid automatisch omarmen, maar wel eens ‘besnuffelen’. Zo weet u of het iets voor u is of niet en kunt u de positieve zaken ervan aanwenden in uw voordeel, en de negatieve kanten achterwege laten.

- Zorg voor een goede band met uw klanten. Vraag hen regelmatig naar hun mening, en geef hen hiervoor iets kleins in ruil. Verzamel hun e-mailadressen om hen gemakkelijk te kunnen contacteren, bijvoorbeeld voor promoacties.

- Houd uw ogen en oren open: spreek met collega-ondernemers en kijk naar waar zij mee bezig zijn. Een sectororganisatie kan hierbij helpen, maar beperk u zeker niet tot uw eigen industrie. Ga naar cursussen en netwerkevents, en probeer zo veel mogelijk op te steken.

- Zorg voor een klankbord. Als u denkt goed bezig te zijn, maar u overlegt nooit, is vaak het tegenovergestelde waar. Zorg dat u uw ideeën en strategieën kunt aftoetsen. Dat kan aan de hand van een externe coach, maar zeker ook intern met een adviesraad.”

Het is namelijk mogelijk om het tij te keren voor het te laat is. Neem bijvoorbeeld de games van Pokémon, die nog slechts door een handvol diehard fans gespeeld werden, tot 'Pokémon Go' uitkwam en iedereen terug aan het 'pokémonnen' ging. Vermoere besluit dan ook met een laatste raad: “Laat u niet verrassen en durf voortdurend te vernieuwen!”

Pol Vermoere

Pol Vermoere is stafmedewerker en woordvoerder van Dyzo, dat dankzij financiering van de Vlaamse Overheid gratis steun aanbiedt aan zelfstandigen in moeilijkheden. Daarvoor gaf hij 20 jaar rechtsbijstand aan ondernemers in moeilijkheden.