Naarmate NWOW (New Ways of Working) en ICT (informatie- en communicatietechnologieën) zich steeds verder ontwikkelen, neemt ook de trend van dematerialisatie toe. Dit heeft geleid tot het fenomeen van de cloud. Maar wat is dat eigenlijk? En wat wat is het belang ervan voor de ondernemer? Met François Bryssinck, die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met ICT-oplossingen en -diensten, werpen we licht op de wazige wereld van de cloud.

Van Facebook tot telebankieren

De cloud verwijst naar de informatica van decentrale servers, dat wil zeggen servers die niet bij de gebruiker of de onderneming staan. Die servers zijn toegankelijk via telecommunicatielijnen. Ze blijven het eigendom van de onderneming maar staan in datacentra, of de servers en applicaties zijn niet het eigendom van de onderneming, maar zij heeft daar wel toegang toe. We zijn het ons misschien niet bewust, maar we zijn allemaal al min of meer overgeschakeld op de 'cloudmodus': foto's uploaden naar Facebook, documenten delen via Dropbox, telebankieren; het gaat allemaal via de cloud.

Welke veranderingen kan de cloud teweegbrengen?

Deze uitbesteding van gegevensopslag vervangt de interne servers en de verplichtingen die daarmee gepaard gaan (back-up, onderhoud, beveiliging enz.). Voordelen van de cloud voor ondernemingen:

  • flexibiliteit en centralisatie (overal en altijd toegang tot gegevens; één plek waar alle medewerkers informatie kunnen delen) ;
  • kostenmatiging (geen investeringen in interne servers en andere ICT-parken);
  • efficiëntie en tijdwinst (onderhoud en beveiliging door professionele derden);
  • uitbreidingsmogelijkheden (aanvraag bij datacentra van meer vermogen, meer diensten enz.).

Zichzelf de juiste vragen stellen

Als u van de interne server wilt overschakelen op de cloud, is het zinvol uzelf eerst een aantal vragen te stellen, zoals u ook zou doen voordat u iets duurs zou aanschaffen (een nieuwe auto, een nieuw huis enz.). De verwachtingen ten aanzien van de cloud hebben vooral betrekking op:

  • de vertrouwelijkheid: in sectoren waarin veel vertrouwelijke gegevens omgaan, is het beter erg waakzaam te zijn voor deze essentiële kwestie ;
  • de operationele betrouwbaarheid van het systeem : geen toegang hebben tot telecommunicatiediensten betekent voor een particulier geen televisie kunnen kijken of niet kunnen surfen. Binnen het kader van de professioneleinformatica betekent het  dat de onderneming geen toegang meer heeft tot haar gegevens op een externe server. En dat brengt al gauw gederfde inkomsten of schade met zich mee. Dat gebeurt soms,  zoals bijvoorbeeld hier in Bergen het geval was;
  • rendement van investering : U dient zich af te vragen of het voor uw onderneming interessanter is een eigen server aan te schaffen, ofwel tegen een maandelijkse vergoeding gebruik te maken van de diensten van een derde. Hier dient zich de vraag aan hoe de investering zich verhoudt tot de operationele voordelen.
Het verwachtingsniveau zal afhangen van hoe men zich verhoudt tot ICT, welke kernactiviteit men heeft en hoe veel vertrouwen men in de cloud wil stellen.

Een cloudaanbod dat even gevarieerd is als de vraag

Er zijn dus evenveel visies op  en  redenen om over te schakelen naar  de cloud  als er ondernemersprofielen en activiteitensectoren zijn. Eenieder bepaalt ook voor zichzelf in welke mate en hoe hij of zij gebruikmaakt van de cloud. François Bryssinck legt uit: "Toen de cloud een kleine tien jaar geleden opkwam, was de Verenigde Staten de eerste die dit nieuwe fenomeen omarmde. Hier zijn vooral zeer kleine bedrijven en start-ups enthousiast over de cloud: zonder meteen een grote investering te hoeven doen, vinden ze op de cloud tal van diensten. In plaats van 5.000 of 10.000 euro neer te tellen, betalen ze liever een paar tientallen euro huur per maand per werknemer. Er bestaat namelijk ook een hybride cloudoplossing (interne en externe server gecombineerd) en oplossingen die exclusief bestemd zijn voor de cloud (sommige ontwikkelaars brengen exclusieve cloudsoftware uit. De gebruiker is dan wel gedwongen gebruik te maken van de cloud)".

Vasthouden aan bewezen goede praktijken

Welke zekerheid heeft u uw gegevens volledig en snel te recupereren ? Wat te denken van de risico's van hacken? Of nog, hoe kunt u zonder veel gedoe afscheid nemen van uw cloudpartner?... Als we een aantal beperkingen van de cloud bespreken met François Bryssinck, halen zijn gezond verstand en praktisch inzicht de overhand: "Als u voor de cloud kiest, moet u vasthouden aan de gewoonte een interne back-up te maken. Dat garandeert niet alleen veiligheid, maar ook flexibiliteit. Zo wisselt u gemakkelijk van cloudprovider wanneer u dat wilt. Zelfs als het maken van een back-up in de prijs is begrepen, zelfs als snel herstel van gegevens in het contract met uw provider is opgenomen... an nog dient u nooit uit het oog te verliezen dat de gegevens het bedrijfsvermogen van uw onderneming vormen."

François Bryssinck

François Bryssinck is medeoprichter en CEO van Megabyte. Deze onderneming is sinds 1986 gespecialiseerd in de levering van ICT-diensten en -oplossingen voor beheerdoeleinden.