Jaarlijks organiseert iMinds,  het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen,  een conferentie waar startups, onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers, investeerders en vele anderen zich verzamelen. Dit jaar focuste “iMinds The Conference” op de digitale transformatie. Perspectieven voor een heldere digitale toekomst werden voorgesteld en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen (bv. het gebruik van drones om files te verminderen) werden gedeeld. Maar wat steekt een ondernemer op van zo’n hoogtechnologisch event?

“Trust is crucial” Danny Goderis (CEO iMinds)

Vertrouwen is niet alleen belangrijk in professionele relaties. Ook de digitalisering, die niet meer te stoppen is en binnenkort alle sectoren zal beïnvloeden, is gebouwd op vertrouwen. Zo worden er in de gezondheidssector onder meer apps ontwikkeld die bijvoorbeeld aangeven wanneer ouderen hun medicatie moeten innemen. Dergelijke innovaties en hun software moeten om levensbelangrijke redenen betrouwbaar zijn.

“Living on the edge” Jamie Bartlett (auteur The Dark Net)

De technologische en digitale ontwikkelingen maken ons inventiever dan ooit. Soms is het concept zo revolutionair, dat ondernemers de wetgeving voor zijn. Denk maar aan drones, die sinds 2013 in opmars zijn en waarvoor Europa pas eind 2015 een wetgeving goedkeurde (Bron: Data News). Ook voor het intrede van Uber en de gedeelde economie, was de wetgeving niet voorbereid. Als ondernemer kan u maatschappelijke veranderingen beïnvloeden door “out of the box” te denken, op zoek te gaan naar een gemis en zo nieuwe markten te openen.

“Customer service is key” Steven Noels (CTO NG DATA)

Doordat u online geen “face to face” contact heeft met uw klanten, is uw interactie met hen des te belangrijker. Daarbij zijn anticipatie, personalisering en relevantie de sleutels tot succesvolle communicatie. Zorg dat uw opvolging, mailing en promoties inspelen op hun behoeften, maar overdrijf niet in de hoeveelheid communicatie naar uw klanten. Wanneer online bezoekers commentaar op uw website of sociale media kanalen plaatsen, reageer hier dan ook zo snel en gepast mogelijk op. Tips leest u hier.