Het sociaal bedrijfsnetwerk is in veel start-ups en jonge kmo's de hoeksteen van het operationele beheer geworden. Jean-Yves Huwart, oprichter van Social Workplace, legt ons uit waarom alle kmo's een SBN zouden moeten invoeren.

Een SBN, wat is dat?

Een sociaal bedrijfsnetwerk is een online gemeenschap waarin de medewerkers van een onderneming de drijvende kracht zijn. "Het SBN betekent een revolutie in de interne communicatie van bedrijven. Van eenduidig en lineair wordt die nu transversaal en collaboratief." Het SBN is interactiever dan een intranet en richt zich meer tot een specifieke gemeenschap dan een traditioneel sociaal netwerk. Een bedrijf kan een bestaand SBN-platform gebruiken, zoals Slack, Basecamp, Trello, Jive, Yammer, Talk Spirit … of zelf een volledig nieuw, op maat ontwikkeld platform invoeren.

Waarvoor een SBN precies wordt gebruikt, verschilt van functie tot functie. Een Human Resources-verantwoordelijke zal er bijvoorbeeld vooral communiceren over de veiligheid op het werk, een informaticus kan met behulp van zo'n SBN dan weer support verlenen. Hun gemeenschappelijk doel? Beter communiceren en efficiënter projecten opvolgen.

De voordelen van het SBN

De voordelen van het SBN kunnen we samenvatten in drie woorden:

Vertrouwen: ieder lid van het SBN kan alle lopende discussies en projecten volgen. Niets blijft verborgen, alles verloopt in absolute transparantie. Iedereen kan zijn mening rechtstreeks delen via commentaren of gesprekken op het netwerk. Zo worden de teams nog meer verbonden en worden de muren tussen departementen gesloopt. Politieke spelletjes behoren nagenoeg tot het verleden.

Snelheid: alle informatie wordt op één plaats gecentraliseerd en wordt zo dus veel gemakkelijker verspreid. Dat betekent dat kostbare tijd wordt bespaard. Mensen zullen ook veel sneller reageren.

Betrokkenheid: met SBN's worden goede praktijken beter gedeeld en is er meer wederzijdse hulp en innovatie. Medewerkers blijven beter op de hoogte, volgen gemakkelijker het beheer van projecten en nemen eraan deel.

Met een sociaal bedrijfsnetwerk staat de mens opnieuw centraal in de algemene bedrijfsstrategie, in tegenstelling tot in het traditionele, volledig voorbijgestreefde bedrijfsmodel.

De voornaamste toepassingen van het SBN

De voornaamste toepassingen in een SBN zijn onder meer:

  • een agenda beheren;
  • een database beheren om middelen te delen;
  • netwerken;
  • e-mailalerts;
  • enquêtes en peilingen;
  • een likefunctie;
  • newsfeeds;
  • instant messaging.

Om bruikbaar en duurzaam te zijn, moet een SBN wel beantwoorden aan een charter van goede praktijken en goed bestuur. "Stel heldere regels en doelstellingen op, baken uw behoeften af en verspreid geen al te gevoelige en vertrouwelijke informatie. Zorg tot slot voor een verantwoordelijke voor het sociale netwerk die zal instaan voor de goede praktijken en die het operationele en strategische aspect van uw SBN stuurt."

Jean-Yves Huwart

Jean-Yves Huwart

Jean-Yves Huwart is oprichter van Social Workplaces, dat overal ter wereld seminaries over coworking organiseert. Hij is ook de initiatiefnemer van de denktank Entreprise Globale.