Een trend voorspellen is een ding, er een succesvolle business van maken iets anders. Dat geldt des te meer voor een sector die ingaat tegen een aantal traditionele consumptienormen. Sophie Goffard produceert samen met haar zus Géraldine pasta op basis van insectenbloem. Ze vertelt hoe ze ermee begonnen, en hoe ze hun plaats gevonden hebben in een sector die schommelt tussen traditionele denkwijzen en innovatieve ideeën. 

Anticiperen op een trend om uw zaak te beginnen

Sophie Goffard legt uit hoe zij en haar zus een trend wisten te voorspellen en hoe ze er een succesvolle business van maakten.

Onderneem volgens uw waarden

De zusjes Sophie en Géraldine Goffard droomden ervan om samen een project op te starten, en liefst eentje waarvan ze konden leven. Vanuit het belang dat ze hechten aan hun waarden ontwikkelden ze een interesse voor duurzame consumptie, meerbepaald voor voedsel op insectenbasis. Dat levert zowel op voedings- als milieuvlak belangrijke voordelen op: insecten zijn een rijke bron van vitaminen en eiwitten, en vormen bovendien een ecologisch verantwoord alternatief voor de vleesconsumptie die overal ter wereld toeneemt. Hun onderneming staat bijgevolg helemaal in het teken van MVO (nvdr: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Bij de opstart van hun zaak hebben ze zich niet laten leiden door een businessplan of een marktonderzoek (link: marktonderzoek). Ze waagden zich aan een nieuwe trend, zonder hun waarden uit het oog te verliezen. En dat zou voor alle ondernemers moeten gelden, vinden ze: “Of u nu in vastgoed actief bent, een detailzaak hebt of technologische oplossingen ontwikkelt, het is belangrijk dat u uw waarden blijft onderschrijven. Niet alleen om aan de regels voor branding en imagobepaling te voldoen, maar ook om geloofwaardig te blijven overkomen”.

Hun ouders, die als eersten in de onderneming hebben geïnvesteerd, liggen trouwens aan de bron van hun nieuwsgierigheid. "Ze leerden ons van kindsaf om bij het eten eerst te proeven, voor te zeggen dat we iets niet lusten. Dat is al een goed begin". Het helpt inderdaad om open te staan voor nieuwe modellen: door even van het pad af te wijken, verlegt u uw grenzen en ontdekt u nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat geldt in de voedingssector net zo goed als in andere sectoren.

Vraag raad aan bevoegde instanties als u over iets twijfelt

Nu ze een concreet idee hadden, besloten de twee onderneemsters om hun niche en ook de wettelijke omkadering daarrond te verkennen, al was die soms nog vaag. Het is een onontbeerlijke stap als u pioniert binnen een bepaalde sector: "Toen we in 2014 van start wilden gaan met onze pasta op basis van insectenbloem, beseften we dat we de eersten ter wereld waren. We moesten ons vooraf dus enkele vragen stellen. We hebben ons ook laten bijstaan door een jurist voor bijvoorbeeld:

  • octrooien: dat was niet mogelijk voor keukenrecepten;

  • de toegang tot het beroep: om pasta te mogen bereiden, waren we niet wettelijk verplicht om eerst een kookcursus te volgen en een certificaat te behalen;

  • sanitaire controles en andere voorschriften: daarvoor hebben we het FAVV geraadpleegd (nvdr: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Toen we net begonnen, was er niets officieel verboden of toegestaan rond voeding op basis van insecten. Pas achteraf werd er een advies geformuleerd dat de verkoop en consumptie van tien eetbare insectensoorten uit Europa toeliet volgens bepaalde criteria die de gezondheid garanderen. Onze onderneming werd dus ook onderworpen aan de controleprocessen die elk voedselverwerkend bedrijf moet doorlopen".

Overtuig uw klanten en vergroot uw legitimiteit

Toen de zusjes Goffard op het idee kwamen pasta op basis van insectenbloem te verkopen, beseften ze snel dat er onder eindgebruikers vraag naar was. "Vanaf het moment dat we met crowdfunding startten, steunden mensen ons en kregen we zicht op de interesse van onze klanten". Ze hadden echter nog geen distributiekanalen opgebouwd, en moesten hun distributeurs dus grondig informeren. 

Dat was niet zonder reden: "Onze detailhandelaars durfden geen risico te nemen en waren bang dat ze onze producten niet verkocht zouden krijgen. We hebben er twee jaar over gedaan om een distributienetwerk op te zetten. Tot dan moesten we van winkel naar winkel gaan en verkopers overtuigen van ons idee. Klanten hebben het snel door als ze vragen stellen over ons product en de verkoper zelf niet helemaal overtuigd is. Ze zullen dan ook niet erg geneigd zijn om het het product te kopen. Gelukkig kunnen we eindelijk rekenen op de steun van een groothandelaar die onze producten aan zijn catalogus heeft toegevoegd, naast de traditionele producten. Dat was cruciaal voor onze geloofwaardigheid". 

Een andere factor die de legitimiteit van onze onderneming vergrootte, is concurrentie. "Het feit dat we na ons nieuwe spelers de markt zagen betreden, zowel in België als in het buitenland, was voor ons een bevestiging van onze keuze. Het toont ook dat er een zeker bewustzijn groeit, zowel bij de consument als in de voedingssector".

Blijf nieuwe pistes verkennen

Zodra de zaak gelanceerd was, ging het snel: op drie jaar tijd is het distributienetwerk van vijf uithangborden naar een honderdtal verkooppunten gegroeid. Mond-tot-mondreclame deed haar werk, de media pikten het verhaal op en het bedrijf is zo sterk gegroeid dat het nu op het punt staat nieuwe markten te veroveren. 

Wat ooit een utopie leek, is nu de volgende stap geworden: "We zijn op het punt gekomen waar we graag willen investeren in diversifiëring en nieuwe werkkrachten aannemen om bijvoorbeeld Vlaanderen te veroveren. We zouden ook graag exporteren, zeker nu de wetgeving rond insecten in de voedingssector steeds meer vorm krijgt in Europa". Het is een logische volgende stap, die bewijst dat klanten overtuigd zijn van hun product, en ze het potentieel dus juist ingeschat hebben.

Sophie Goffard

Sophie Goffard richtte samen met haar zus Géraldine Goffard Sisters op, een start-up rond duurzame voedselverwerking. Hun productengamma ALDENTO bestaat uit artisanale pasta die verrijkt is met insectenbloem, en is sinds januari 2015 verkrijgbaar.