Innoveren – het invoeren van nieuwe technieken in het productieproces of het voortbrengen van nieuwe of verbeterde producten – gaat niet over één nacht ijs. Behalve het vinden en uitwerken van uw idee, moet u het ook kunnen financieren. Overheidssubsidies zijn daarvoor bijzonder aantrekkelijk: cash als beloning voor het tegemoetkomen aan beleidsdoelstellingen. Maar hoe behaalt u hen? Peter Rutten, adviseur bij Innovatiecentrum, geeft enkele tips:


Innovatiesubsidies zijn gericht op het stimuleren van innovatie in ondernemingen, terwijl ze de  economie dienen te versterken en het welvaartspeil hoog moeten houden. Meestal is de subsidie een percentage van het budget dat nodig is om de knelpunten in het project op te lossen. Deze financiële steun heeft de grootste toegevoegde waarde tijdens de ontwikkeling van het innovatieve concept, en wordt dan ook best toegekend vóór het project van start gaat. Daarom moet men afgaan op het potentieel en niet op de resultaten.

In Vlaanderen worden innovatiesubsidies toegekend door het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). In een notendop komt een innovatief ontwerp in aanmerking voor IWT-steun wanneer:


1. … het vernieuwend is en potentieel biedt.

Dat kunnen heel diepgaande of net alledaagse projecten zijn. Het kan gaan om een prototype van een warmteluchtblazer voor de tuinbouw, robots als een interactieve revalidatie-en bewakingshulp of duurzame snelbouw-kampeertenten voor festivalcampings. Het is aangeraden om via de jaarverslagen van het IWT na te gaan welke projecten een innovatiesubsidie kregen, zo kan u controleren of uw project al dan niet kans maakt.


2. … er een onderbouwd businessplan voorgelegd wordt.

Dat ontwerp moet de basis voor groei en bijkomende werkgelegenheid in de onderneming vormen. Ook een budget mag niet ontbreken. Deze raming geeft best de op te lossen problemen en de daarvoor uit te voeren taken weer, met de vermelding van wie dat zal doen en hoeveel dat zal kosten. 


3. … het een impact zal hebben op de leefwereld.

Zo zal u bijvoorbeeld werknemers in dienst nemen, beroep doen op partners en een impact hebben op de gemeenschap, waardoor u een invloed heeft op de economie. Op deze manier zal het budget dat de overheid investeert ook de maatschappij ten goede komen.


Bent u van plan om een dossier in te dienen? Raadpleeg uw bankier of doe beroep op het Innovatiecentrum voor een neutrale evaluatie van uw innovatief project. 

Peter Rutten

Na zijn studies als ingenieur ontwikkelde Peter Rutten een spraaksynthese software voor verschillende bedrijven in België en het Verenigd Koninkrijk. In 2009 verlegde hij zijn focus naar business consultancy, en startte als innovatieadviseur bij het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen.