Zeven jaar. Zo lang blijft doctor Anne-Catherine Mailleux  de samenstelling van Acar’up op punt stellen. Wereldwijd werkt het product voor 15 procent van alle mensen met huisstofmijtallergie. Geheim van het succes? Huisstofmijten lokken om ze beter te kunnen uitroeien. Deze innovatieve aanpak kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen een wetenschapper en een ondernemer.

Zorg voor goede begeleiding

Je moet naar buiten komen. Als je je product laat testen, wordt er vanzelf over gesproken. Het confronteert je met de werkelijkheid, met de behoeften van de consument.

Anne-Catherine Mailleux weet dat ze beschikt over een innoverend product met een enorm potentieel. Nu moet ze het nog commercieel in de markt zetten. Daarvoor klopt ze aan bij het Technology Transfer Office (TTO). Dat zoekt mee naar brede publiekstoepassingen voor onderzoeksresultaten. Via het TTO maakt Anne-Catherine kennis met Pierre Buffet, die startende ondernemers coacht. Acar'up en de uitdaging van het project wekken de belangstelling van de ondernemer, die een indrukwekkend netwerk en commerciële relaties heeft.

Samen werken ze acht maanden aan de verfijning van het concept. Intussen stellen ze vast dat er nog geen concurrent bestaat. Het ondernemersduo test de doeltreffendheid van het product bij veertig proefpersonen. Het is geen medicijn, en ook geen insecticide. Dat maakt het uniek. Een serieuze troef in een markt die uniciteit als maatstaf voor succes kent.

Kapitaal uit verschillende hoeken

Domobios, de onderneming die Acar'up produceert, heeft haar bestaan te danken aan tal van financieringsbronnen, waaronder subsidies van Innoviris en traditionele bankkredieten. Laatstgenoemde financiert wetenschappelijk onderzoek. Zo gaat er 700.000 euro naar onderzoek en ontwikkeling, nog vóór Domobios wordt opgericht.

Pierre Buffet op zijn beurt 'pitcht' tal van investeerders en vindt onder meer gehoor bij het Caring Entrepreneurship Fund, dat dicht bij de farma- en de gezondheidssector aanleunt. De onderneming wordt een nv, waarvan 51% in handen is van de oprichters en 49% in het bezit van verschillende investeerders. Die rechtsvorm werd speciaal gekozen om enige flexibiliteit te creëren in het aandeelhouderschap. Het is namelijk zeer belangrijk om al in dit stadium na te denken over de internationalisering en diversifiëring van de onderneming. Innoviris sponsort overigens een nieuw onderzoeksprogramma voor een bedrag van 300.000 euro.

Ontwikkeling door naambekendheid

Communicatie is een belangrijke succesfactor. Communiceren met de apothekers, die het verkoopnetwerk vormen, is belangrijk. Net als de communicatie met artsen, voorschrijvers en tenslotte ook het grote publiek. Aanwezigheid op televisie en marketingcampagnes (traditioneel en digitaal) hebben Domobios op korte tijd heel wat naambekendheid opgeleverd. De inzet van Nederlandstalige medewerkers opent nu ook de deur naar het noorden van het land.

Maar naast bekendheid verwerven zijn er ook andere manieren om innovatie te beschermen. Het gaat hoofdzakelijk over octrooien en andere administratieve procedures. Domobios inschrijven bij het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten was dan ook absoluut noodzakelijk. Moeilijke maar noodzakelijke stappen die met de juiste achtergrond moeten worden genomen. Het betekent een stevige juridische kost maar is onontbeerlijk vanuit een strategisch oogpunt.

Toekomst met grote T

Vandaag telt Domobios elf medewerkers en gaat het resoluut de internationale toer op. Volgens Pierre Buffet is snel en veel personeel aanwerven noodzakelijk voor groei. Daarom maken nieuwe aanwervingen deel uit van de dagelijkse gang van zaken.

Vier tips voor starters

Mocht ik alles overdoen? Dan zou ik sneller aanwerven om de groei van Domobios te stimuleren. Pierre Buffet

• Omring uzelf met personen die over de juiste competenties beschikken om eenmalige en terugkerende problemen op te lossen. 
• Bouw een netwerk op, onderhoud het en gebruik het om bekendheid te verwerven of om nieuwe oplossingen te vinden voor een bepaald probleem. 
• Zorg dat uw onderneming niet ondergefinancierd is. De behoeften zijn dikwijls groter dan verwacht. In de beginfase van uw onderneming is dit levensbelangrijk.
• Luister naar de markt en pas uw aanbod aan de veranderingen in de markt aan. Aanpassingsvermogen is vaak een bepalende factor in het leven en de groei van een onderneming.

Pierre Buffet

Pierre Buffet behaalde een masterdiploma in engineering management. Nadat hij actief was geweest in commerciële ontwikkeling in Azië, ging hij zich wijden aan ondernemerschap en financiering van KMO’s. In die context ontmoette hij Anne-Catherine en zette hij mee zijn schouders onder het Domobios-project.