In België bestaan er meer dan 40.000 normen die het mogelijk maken producten en diensten op een gestandaardiseerde en efficiënte wijze te organiseren. Wanneer uw bedrijf conform een norm is, kan u zich laten certificeren. Veerle Masquelin, Quality Assurance Engineer bij Recticel, legt uit waarom u dit zou doen.

Wat zijn normen?

Een norm is een afspraak over een product, dienst, proces of methode. Deze afspraak wordt vastgelegd door een erkende normalisatie instelling, in België het Bureau voor Normalisatie (NBN). Internationaal worden ISO-normen gebruikt. De meeste normen zijn vrijblijvend en worden vrijwillig toegepast, hoewel sommige vastgelegd zijn bij wet.

Het nut van normen voor uw bedrijf

Masquelin, bij Recticel verantwoordelijk voor de toepassing van ISO-norm 9001 die handelt over de kwaliteit van managementsystemen, ziet verschillende voordelen aan het systeem: “gestandaardiseerde processen en producten versterken nationaal en internationaal uw concurrentievermogen en zorgen voor een efficiëntere werking van uw bedrijf, wat natuurlijk financieel interessant is. Verschillende normen, zoals ISO 14001 handelen ook over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan op lange termijn voordeel opleveren voor uw zaak. Dit alles resulteert in een hogere kwaliteit, en bijgevolg ook in tevreden klanten.”

Normen in de praktijk

“U moet een norm vooral zien als een tool om uw bedrijf en product of dienst te verbeteren. Louter de norm halen heeft weinig zin, hij wordt pas een meerwaarde als u hem gebruikt om steeds hogere eisen te stellen”, aldus de kwaliteitscontroleur.

“Dat is iets waar u met heel het bedrijf aan moet werken, iedereen draagt verantwoordelijkheid. Het is dan ook best om u op kleine praktische zaken te focussen, die samen een groot geheel vormen. Wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, is tv-schermen installeren in onze productieruimte. Hierop tonen wij onze werknemers allerlei praktische informatie: we maken hen bijvoorbeeld attent op veiligheidsvoorschriften of productiecijfers. Zulke kleine ingrepen helpen ons om een beter product af te leveren.”

Overtuigd van normen?

Bent u overtuigd van het nut van normen? Dan kan u uw business laten certificeren. Hierbij gaat een erkende en onafhankelijke certificeringsinstantie na of uw organisatie in overeenstemming is met een bepaalde norm. Is dit het geval, dan krijgt u hier een certificaat van dat aantoont dat het officieel bevestigd is, iets wat de uitstraling van uw bedrijf ten goede komt en waar u ook uw bedrijfswaarden met kan versterken.

“Het enige waar u zeker op moet letten, is dat het geen last wordt voor uw zaak. Zorg ervoor dat u steeds meer voordeel haalt uit de norm, dan dat u middelen en energie moet spenderen om hem te halen,” raadt Masquelin aan. “Dan kan het halen van een norm ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor uw bedrijf.”

Veerle Masquelin

Veerle Masquelin is Quality Assurance Engineer bij isolatiebedrijf Recticel. Ze is verantwoordelijk voor de toepassing van ISO-norm 9001, die handelt over de kwaliteit van managementsystemen.