We noemen hen "mensen van de derde leeftijd", "ouderen" en ook wel "senioren". Ondanks deze cijfers en andere clichés over de vergrijzing, zijn deze consumenten van een andere generatie tegenwoordig volwaardige spelers van een nieuwe economie. Vincent Leroy lanceerde Neveo, een intergenerationeel communicatieplatform, en geeft meer uitleg.

De kloof dichten

In de loop der jaren kan er een kloof ontstaan tussen verschillende generaties. Bovendien verlaten ouderen alsmaar minder hun woning gelet op hun hogere leeftijd of hun verzwakte gezondheid, waardoor ze minder in contact komen met de buitenwereld en alle nieuwigheden.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe technologieën en de sociale media, die niet aangepast zijn aan de ouderen. Vincent Leroy heeft dit persoonlijk meegemaakt: “Toen ik een jaar in het buitenland ging wonen, had ik een tablet aan mijn grootvader gegeven zodat we elkaar konden contacteren, maar mijn jongere broer moest hem er telkens bij helpen. Toch vond mijn grootvader het leuk om iets van mij te horen en om foto’s van mij te zien.” Dat bracht Vincent op het idee om een platform te ontwikkelen waarin verschillende generaties met elkaar kunnen communiceren, met tools op maat van elke generatie.

De specifieke kenmerken van de seniorenmarkt

Om de belangstelling van de ouderen te wekken, moet u:

  • Hun verlangen naar zelfstandigheid respecteren;
  • Ervoor zorgen dat ze op hun gebruikelijke manier kunnen blijven communiceren (vaak houden ze niet van veranderingen, ook niet op technologisch vlak);
  • Onthouden dat wat op een bepaalde leeftijd evident was dat op een latere leeftijd niet meer is;
  • Mikken op eenvoud;
  • Een antwoord bieden op hun zoektocht naar welzijn, geborgenheid en geluk.

Het intergenerationeel communicatieplatform Neveo houdt rekening met al deze aspecten.  De meerwaarde van deze diensten is dat de oudere van alle voordelen geniet terwijl de familie voor alles zorgt.

Nadruk op menselijk contact

Er worden beurzen en salons georganiseerd, specifiek voor deze rijpere mensen en bovendien bestaat er een gespecialiseerde pers voor hen, net als een universiteit en andere opleidingen voor de derde leeftijd.

Het doel is ouder worden dragelijker te maken en om eenzaamheid te vermijden. Vincent Leroy beaamt dit: “Wij mikken op alle ouderen die op de hoogte willen blijven van het leven van hun familieleden en menselijk contact willen onderhouden, de meerderheid onder hen dus. Dit is geen niche, de vraag is reëel.”

Uit deze wil om mensen samen te brengen, ontstaan er nieuwe modellen, zoals de kangoeroewoning, een nieuwe woonvorm. Het principe: Een ouder en een jong gezin wonen samen onder hetzelfde dak. Dat levert niet alleen een aanzienlijke besparing op, maar het zorgt ook voor een meer geborgen en menselijke relatie. 

Op weg naar een zilveren economie ?

In plaats van de ouderen alleen maar als een kost voor de gemeenschap te beschouwen, zouden we hen beter zien als de bron van een nieuwe economie, met groeikansen en nieuwe banen. Aan onderzoekspistes voor deze seniorenmarkt geen gebrek: “De bevolking vergrijst en de plaatsen in rusthuizen worden almaar schaarser. Om het leven voor deze mensen thuis aangenamer en serener te maken, zijn nog heel wat oplossingen nodig. Ondernemingen kunnen dus zeker een plaatsje belmachtigen in deze zilveren economie. Hier zit toekomst in."

Hieruit kunnen nieuwe beroepen en zelfs mooie ondernemingskansen ontstaan. Denk niet alleen aan de zorgberoepen, maar ook aan alles wat met persoonlijke dienstverlening en veiligheids- en mobiliteitstechnologieën te maken heeft.  Voor Vincent Leroy was dit een kans om zich om te scholen: Hij verliet de bouwsector als burgerlijk ingenieur, trok naar het buitenland en richtte daar Neveo op. Nu wil hij de thuisdienst smart-TV ontwikkelen. Het idee? Een “kanaal nul” waarop ouderen foto’s van hun familieleden kunnen bekijken. 

Vincent Leroy

Vincent Leroy is de medeoprichter en CEO van Neveo. Sinds 2014 brengt deze start-up ouderen in contact met hun familieleden via een intergenerationeel communicatieplatform.