Airbnb is de marktleider in toeristische accommodatie, maar heeft nog nooit één muur gebouwd. Uber, één van ‘s werelds grootste spelers in personenvervoer, bezit geen enkel voertuig. Dat zijn slechts twee conceptvoorbeelden van de gedeelde economie, een fenomeen dat burgers ertoe aanzet om de hoofdfiguren van een bedrijf te worden. Een interessante opportuniteit, maar niet zonder risico.

Een verleidelijk principe

Als ondernemer is het moeilijk om niet in de verleiding te vallen om de weg van bedrijven zoals Uber en Airbnb te volgen en het werk uit te besteden aan een maximum aantal vrijwilligers. Het grootste voordeel: u hoeft geen tientallen mensen aan te werven, eenmalige contracten of franchise laten het toe om uw service te garanderen en om snel te groeien. Weg dus met de sociale bijdrages en alles wat een groot bedrijf als lastig ervaart.

Er gaat geen week voorbij zonder dat er zich een succesverhaal aandient van een bedrijf dat vooral handelt als een facilitator, een bijzonder efficiënte tussenpersoon. Het bedrijf is dus vrijgesteld van een groot deel van zijn verantwoordelijkheden, maar heeft terzelfder tijd de verantwoordelijkheid over het imago van het merk en moet erover waken dat er duidelijke richtlijnen worden opgesteld voor de gebruikers van het platform.


Een té revolutionair concept?

Het concept is zo revolutionair, dat het de politiek de tijd niet liet om te reageren. De wetgeving is niet aangepast, de traditionele actoren in de sectoren schreeuwen dat het om oneerlijke concurrentie gaat, de sociale partners spreken van sociale dumping. Een recente uitspraak van een rechtbank in Californië bracht onlangs nog schade toe aan het businessmodel van Uber, door te bevestigen dat de chauffeurs wel degelijk werknemers zijn.

De perspectieven die dit soort businessmodel biedt zijn dus verleidelijk, maar blijven ondermijnd door de instabiliteit van de wetgeving, zelfs als het belang van de consument op middellange termijn zou moeten primeren. En België schiet zwaar tekort in deze materie: de komst van Uber naar Brussel werkte de taxichauffeurs danig op de zenuwen, waardoor ze niet aarzelden om van zich te laten horen door de stad te blokkeren. Een jaar later bestaat er nog steeds geen duidelijk wettelijk kader voor het taxibedrijf. Uber besloot, na aanhoudend protest van de legale taxichauffeurs, te controleren of hun chauffeurs in orde zijn met een btw-nummer, om zo de gemoederen te bedaren.

Een goed idee, een uitstekend online platform en een sterke digitale marketing kunnen volstaan om een bedrijf op poten te zetten dat goedkoop diensten aanbiedt, terwijl u het voor zij die willen mogelijk maakt om wat geld bij te verdienen via kleine opdrachten. Als u zich wilt lanceren, een raad: onderzoek het politieke terrein en bestudeer op voorhand de wetgeving.