Hoe kunnen grote ondernemingen dankzij start-ups aan creativiteit en wendbaarheid winnen? Het antwoord komt van Olivier Brisac, managing partner bij Co.Builders, die dagelijks ziet wat de groten zoeken – en vinden – bij start-ups. 

De dynamiek van start-ups

Start-ups hebben een klein team, maar een optimale creativiteit. En met reden:

 • een snellere besluitvormingscyclus dan in grote bedrijven doordat ze minder hiërarchisch gestructureerd zijn, snellere procedures hebben en korte validatiestappen kennen;
 • werknemers zitten op dezelfde golflengte en zijn gericht op één doel;
 • de bedrijfscultuur is nog in opbouw en gaat uit van een onbeschreven blad. In grote ondernemingen hebben werknemers de neiging om hun creativiteit te beteugelen wanneer ze geconfronteerd worden met een nieuwe situatie in de geschiedenis van hun bedrijf.

Het resultaat is een verhoogde dynamiek bij start-ups. Dit compenseert enerzijds de minder talrijke menselijke kapitaal en anderzijds het feit dat veel mensen meerdere petten op hebben, soms zelfs buiten hun vakgebied of deskundigheid.

Inspirerende vergelijkingen

Het model van de start-ups kan dus een inspiratiebron zijn voor grotere ondernemingen. Het komt dan ook vaak voor dat multinationals gebruik maken van start-ups om de creativiteit van hun teams te versterken en innovatie- en groeimogelijkheden aan te boren. Olivier Brisac noemt verschillende manieren om gebruik te maken van start-ups:

"Afhankelijk van betrokkenheid en toenemend risico:

 • toenadering: de dialoog en niet het commercieel belang zoeken;
 • samenwerking: zich omringen met klanten en leveranciers die werken als start-up, om het bedrijfsmodel te bestuderen;
 • samenwerking op projectbasis: werknemers van een grote onderneming laten samenwerken met werknemers van een start-up. Dit kan in de uitvoering lastig blijken vanwege de verschillen in bedrijfscultuur, validatieprocessen en werkwijze;
 • overname: een start-up overnemen, en vanwege het risico dat het overgenomen bedrijf niet aansluit op de grote onderneming, dit zelfstandig laten voortbestaan. Het voordeel voor grote ondernemingen is dat ze hiermee niet alleen de knowhow van de start-up in handen krijgen, maar ook kunnen doorbreken in een nieuw gedeelte van de markt;
 • oprichting van start-ups: een markt, een oplossing en een ander business model benoemen, een start-up oprichten en daarvoor mensen aannemen.”

Hoe blijft een grote onderneming creatief?

Om creatief te blijven terwijl we groter denken, benadrukt Olivier Brisac het belang van:

 • het cultiveren van deze pioniersgeest die eigen is aan start-ups, terwijl we groeien. Aangezien groei ook inhoudt dat er hiërarchie, processen en administratie ontstaan, zouden ze dit proces kunnen ondermijnen;
 • zich blijven openstellen voor de buitenwereld om niet in de val te lopen van de verworvenheden en in zichzelf gekeerd te raken. En wanneer men gegroeid is, op zijn beurt innovatie durven te zoeken bij start-ups;
 • de tijd nemen om met collega’s na te denken en zich opnieuw een creatieve logica eigen te maken. Bijvoorbeeld door een intern event te organiseren, zoals een "hackathon". Dit confronteert de werknemers met verschillende ervaringen over onderwerpen waar ze niet noodzakelijkerwijs vertrouwd mee zijn.

 

Uiteindelijk moet een onderneming, om creatief te blijven, ook werken aan haar agile transformatie.

Een kwestie van management

Het is niet zozeer de grootte van een team of een onderneming, die de mate van creativiteit bepaalt. De aard van het management is van doorslaggevend belang. Een kmo kan een verticale hiërarchie en strakke kaders hebben die weinig ruimte laten voor de creativiteit van de medewerkers, terwijl een grotere, maar meer horizontale en gezamenlijke structuur de creativiteit van duizenden werknemers kan stimuleren. Olivier Brisac drukt het als volgt uit: "Dit is het geval bij de start-up Spotify, inmiddels uitgegroeid tot een model voor een grote, agile onderneming die haar vermogen om te innoveren en waarde te creëren, behoudt. Tegelijkertijd is Spotify opvallend doeltreffend”.

Olivier Brisac

Olivier Brisac is medeoprichter en CFO bij Barefoot & Co. Deze start-upversneller heeft zich gespecialiseerd in de digitale wereld, artificiële intelligentie en het ‘internet of things’. Hij is ook voorzitter van French Tech Brussels, de Brusselse afdeling van French Tech, een internationaal ecoysysteem van Franse start-ups.