Op 13 juni lanceerde The Circular Hub het Circular Kickstart-programma, Vlaanderens eerste circulaire accelerator. Dit programma is het eerste starterstraject met een specifieke focus op circulair ondernemen. Kandidaten kunnen hun projecten tot en met 9 oktober voorstellen. Tekst en uitleg door medeoprichter Dimitri Strybos.

De limieten van de lineaire economie

“Onze huidige, lineair ingerichte economie kampt met een aantal onmiskenbare uitdagingen: zo is er bijvoorbeeld de groeiende afval- en plasticberg, de toenemende schaarste aan bepaalde grondstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, en natuurlijk de klimaatopwarming. Die laatste wordt doorgaans vooral gelinkt aan onze energieconsumptie, maar dat klopt niet helemaal: zo tonen studies aan dat ongeveer 60% van onze CO²-uitstoot gelinkt is aan de ontginning, het transport en de productie van grondstoffen en goederen. Een circulaire economie biedt een antwoord op veel van die problemen: door producten en materialen opnieuw als grondstof te gaan gebruiken elimineer je niet alleen afval, je spaart ook heel wat kosten en energie uit via de creatie van nieuwe waardeketens. Het ultieme doel is tot een cyclus te komen waarbij alle materialen hun waarde zo veel mogelijk behouden via recyclage of hergebruik, en zo uiteindelijk geen afval meer over te houden.”

“Het concept van een circulaire economie past bovendien ook binnen de evolutie van een productgebaseerd model naar het dienstengebaseerde model dat we meer en meer zien opduiken, en dat focust op gebruik in plaats van bezit: denk bijvoorbeeld aan de deeleconomie, met deelwagens, deelfietsen, de elektrische steps die nu overal in de steden opduiken…”.

Van idee naar rendabel businessmodel

Bij veel bedrijven maakt circulair ondernemen ondertussen deel uit van de langetermijnstrategie. Ze zijn zich dus bewust van de limieten van het huidige systeem en de daaruit voortvloeiende nood aan meer ecologische, duurzame en toekomstgerichte vormen van ondernemen. “Toch zien we in de praktijk dat dit vaak nog een relatief beperkt en ‘niche’-gegeven is, met pogingen of experimenten op kleine schaal veeleer dan een echte omschakeling. Dat is niet onlogisch: het aanpassen van je businessmodel is niet eenvoudig en vraagt tijd, middelen en moeite.”

Voor starters ligt het anders: zij kunnen hun business vanaf het begin oriënteren en voor een circulair model kiezen. Om hen daarbij te helpen lanceert The Circular Hub samen met BNP Paribas Fortis en een reeks andere partners The Circular Kickstart, de eerste circulaire accelerator in Vlaanderen. Het opzet: starters of prestarters ondersteunen bij het ontwikkelen van hun circulaire ondernemingsideeën, en hen helpen ze om te zetten in een rendabel businessmodel om hun dienst of product naar de markt te brengen. “In België bestaan tal van incubator- en acceleratorprogramma’s, maar bijna geen enkel daarvan houdt zich specifiek bezig met circulair ondernemen.  Toch heb je om succesvol circulair te ondernemen meer nodig dan alleen maar ‘algemene’ ondernemersvaardigheden: het opzetten van een circulair business- en verdienmodel, een circulaire waardeketen inrichten, de juiste partners vinden…”. Door een combinatie te bieden van circulaire thema’s en algemene start-upthema’s stomen we de deelnemers klaar om hun circulaire business succesvol te starten. De belangrijkste voorwaarde om deel te nemen aan het programma: een businessidee met een circulaire insteek, dat potentieel heeft voor een rendabele business.

Starters als inspiratie voor een circulaire mindshift

Concreet bestaat het programma uit een traject van acht maanden dat opgebouwd is rond vier pijlers: 

  1. Kickstart Class: tijdens deze groepssessies worden stap voor stap de juiste skills aangeleerd om te gaan ondernemen, aan de hand van tools en methodieken die meteen toegepast kunnen worden. De sessies omvatten ook praktijkcases van verder gevorderde circulaire starters en feedbackrondes, zowel onderling als met experten; 
  2. Individueel advies: Momenteel zijn we een pool aan het samenstellen van experten in zowel circulaire als meer algemene businessthema’s. De deelnemers kunnen dan kiezen van wie ze gepersonaliseerd, one on one advies willen krijgen;
  3. Mentorship: Voor dit onderdeel wordt elke starter gematcht met een ervaren ondernemer die hen coacht en als klankbord fungeert tijdens een maandelijkse mentormeeting;
  4. Coworkingplek: tijdens het programma bieden we de deelnemende starters een coworkingplek aan in het Balenmagazijn op de UCOsite, in partnerschap met de Stad Gent. Acht maanden lang kunnen de tien deelnemers er samen werken aan hun projecten. Bovendien zitten er nog heel wat andere, sociale ondernemingen op de UCOsite, we hopen dus op een kruisbestuiving.”

“Circulair ondernemen staat momenteel nog in zijn kinderschoenen. Net daarom is er een grote nood aan het uitwisselen van ervaringen, om zo van elkaar te leren: van coaches en experts, maar ook van andere circulaire ondernemers. In dat opzicht is BNP Paribas Fortis voor ons een erg interessante partner: ze brengen niet alleen hun financiële knowhow mee, maar ook hun volledige ondernemersnetwerk. Het is daar dat de kracht en meerwaarde van ons programma ligt: in de variatie en complementariteit van onze elf partners, die elk hun eigen expertise meebrengen. Samen met hen kunnen we starters op weg zetten om een echte mindshift te creëren richting circulair ondernemen, en zo ook andere bedrijven te inspireren.”

Dimitri Strybos

Dimitri Strybos behaalde Masters in Vergelijkende Cultuurwetenschap en Milieuwetenschappen aan de universiteiten van Gent en Antwerpen respectievelijk. Na zijn studies ging hij aan de slag bij OVAM, in 2017 werd hij Facilitator Circulaire Economie bij Vlaanderen Circulair. Samen met Mieke Pieters, bezieler en oprichtster van The Circular Hub, ligt hij aan de basis van The Circular Kickstart, een accelerator voor (pre)starters in de circulaire economie in partnerschap met o.a. BNP Paribas Fortis.