Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven, is het Brusselse Gewest de laatste tijd uitgegroeid tot een echte tech hub, met een wirwar aan digitale bedrijfjes, app bouwers en tech entrepreneurs. Bianca Debaets, staatssecretaris voor onder meer Informaticabeleid en Digitalisering schetst de troeven van onze hoofdstad.

Brussel voor digitale ondernemers

In ons land hebben vooral Gent en Antwerpen de laatste jaren naam gemaakt als smart cities en start-up -hubs. Wat velen echter vergeten, is dat Brussel voor die twee steden absoluut niet moet onder doen. Met starters als MatchTalks of AgainAgain en gevestigde namen als Collibra (een big data-specialist die ondertussen ook in New York een kantoor heeft) doet de hoofdstad een flinke duit in het digitale zakje.

“Nee, we hoeven ons absoluut niet te schamen”, zegt staatssecretaris Bianca Debaets. “Om een idee te geven: ongeveer kwart tot een derde van alle start-ups die in België worden opgericht, zijn in het Brusselse gewest gevestigd. Dat is geen slecht cijfer.”

Brussel heeft ondernemers die er zich willen vestigen wel wat te bieden, meent Debaets. “Over het algemeen zijn de mensen in Brussel zeer goed opgeleid en spreken ze verschillende talen. Je kunt hier dus zonder al te veel problemen hooggekwalificeerd personeel vinden. Bovendien zijn er  heel veel internationale instellingen aanwezig en vormen die een interessante afzetmarkt. Nog een troef zijn onze huurprijzen: zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Parijs of Londen zijn die zeer schappelijk te noemen. En last but not least: het wemelt in Brussel van de incubatoren en accelerators die start-ups met raad en daad steunen. Ook de overheid steunt die trouwens volop.” 

Zo verzorgt de Gewestelijk Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) bijvoorbeeld de coördinatie van de 'koepel' van Brusselse incubatoren. Hiertoe behoren onder meer EEBIC, BLSI en ICAB.

Brussel als Smart City

Brussel is niet alleen een bloeiende kweekvijver voor innovatieve bedrijven, ook de stad zelf werkt aan heel wat initiatieven om een echte smart city te worden. “De verstedelijking neemt in België in hoog tempo toe en dat stelt ons natuurlijk voor heel wat uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid”, zegt de staatssecretaris. “Technologie kan een doorslaggevende rol spelen om de levenskwaliteit van iedereen in Brussel te verhogen.” Zo werkt de stad aan een project met slimme camera’s om al te vervuilende wagens uit de stad te bannen.

Een tweede voorbeeld is het openbare wifinetwerk dat de stad aan het uitrollen is. “Op dit ogenblik hebben we al 70 hotspots geïnstalleerd”, zegt Debaets. “Die zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ook in de metro is nu al een kwart van alle stations met wifi uitgerust. Tegen het eind van volgend jaar moet dat in alle stations het geval zijn."

Ruimte voor de markt

Onze hoofdstad zet dus zwaar in op technologie, maar dat doen andere steden ook. Loert het gevaar dan niet om de hoek dat iedereen op zijn eigen eilandje zit experimenteren en incompatibele systemen gaat bouwen? Zou het bijvoorbeeld niet zonde zijn als elke Belgische stad een eigen parkeerapp gaat bouwen in plaats van kennis te delen? “Dat is zeker een valabele zorg”, zegt Debaets. “Ik denk dat transparantie en samenwerking heel erg nodig zijn. Het open data-initiatief, waarbij de overheid data deelt met bedrijven, is daar al een goede stap in.” Bij zulke open data-initiatieven kunnen ondernemingen datasets van de overheid verkrijgen om deze in hun apps of webtoepassingen te gebruiken. Momenteel stelt de Belgische overheid al meer dan duizend van die sets ter beschikking.

Bianca Debaets

Bianca Debaets (°1973) is vertaler-tolk van opleiding. In 2006 werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Elsene. Drie jaar later werd ze volksvertegenwoordiger in het Brusselse parlement. Ze is nu staatssecretaris Informaticabeleid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Verkeersveiligheid, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking in de Brusselse regering namens CD&V.