Omdat hij veel ervaring heeft met projectbeheer en ondernemen, krijgt Geoffrey Holsbeek regelmatig de vraag van zijn omgeving om te helpen met ideeën te ontwikkelen. Daarom besloot hij in 2014 met enkele vrienden “Hivemade” op te richten, een club voor het collectief ontwikkelen van ideeën. Het concept: door de uitwisseling van best practices kan iedereen rekenen op de intelligentie van de community om zijn eenvoudig project concreet te realiseren.

Een inspirerend concept

“Hivemade” is een dubbele woordspeling. Het betekent:

- letterlijk: “gemaakt door de Bijenkorf” (van het Engelse “hive”, bijenkorf en “made”, gemaakt)

- maar ook “I’ve made”, dus “Ik heb gemaakt”.

De bedoeling is om samen te komen en op een positieve manier projecten en ideeën te ontwikkelen en toetsen, ongeacht in welk ontwikkelingsstadium ze zich bevinden. Tijdens de bijeenkomsten krijgt iedereen op zijn beurt 3 minuten om zijn project toe te lichten. Daarna volgen een brainstorming, met ervaren ondernemers uit alle sectoren, en de debriefing. Ten slotte is er ook nog “huiswerk”, met een reeks concrete taken die de deelnemers moeten uitvoeren. Om de drie weken komt een van hen vertellen hoe zijn project vordert, waarbij hij weer nieuwe ideeën kan opdoen en ook anderen kan inspireren.

Voor iedereen die barst van de ideeën

Iedereen kan aan deze gratis sessies deelnemen, ongeacht in welke sector hij actief is. Het volstaat u online in te schrijven, een typeprofiel is er niet: van volledig nieuwe ideeën tot gevorderde projecten, feedback is essentieel in elk stadium! De “Hivemakers” hebben één gemeenschappelijk doel: samen nieuwe perspectieven genereren. Zo zijn er bijvoorbeeld kandidaten die:

- een festival voor originele muziek willen organiseren in Werbomont. Een kennis van de organisatoren van Pukkelpop en het Dour Festival was bij de HiveMade sessie en zorgde dat zij elkaar ontmoetten.

- een tracking-systeem willen ontwikkelen om verdwaalde ouderen terug te vinden. Dit project rijpte mede dankzij de andere deelnemers. De pers heeft er recent nog aandacht aan besteed.

Is er geen gevaar dat anderen een origineel idee inpikken? Geoffrey Holsbeek blijft resoluut positief: “Degene die een idee het beste kan ontwikkelen is degene die het idee oorspronkelijk heeft bedacht, want hij/zij is vastbesloten om het uit te werken.”

De drang om uit te vliegen

Om ideeën die u echt ter harte gaan uit te voeren, moet u altijd tot actie overgaan!
Binnen deze bijenkorf die gonst van de ondernemingszin, kan men ook:

- promotie maken: van projectbedenker kan men organisator worden van de sessies in de eigen regio.

- donaties doen en investeren in een project waarin men gelooft, bijvoorbeeld crowdfunding-acties.

- de ervaring verder beleven via een online platform (Slack), een interactieve samenwerkingstool waarmee de leden van “Hivemade” ook buiten de fysieke bijeenkomsten van gedachten kunnen wisselen.

Het concept heeft al navolging gekregen: “Hivemade” ontstond in Luik  (bij LeanSquare) en de vonk is al overgeslagen naar Louvain-la-Neuve (bij Créative Spark). Het is de bedoeling dat het zich verspreidt in België en in het buitenland, overal waar mensen ideeën hebben en dus collectieve intelligentie aanwezig is. Op deze manier blijkt “buzz” heel goed te rijmen met “biz”.

Geoffrey Holsbeek

Geoffrey Holsbeek is ingenieur in de biochemie en medeoprichter van Amplycell. Deze eerste spin-off van de Waalse Hogescholen is actief in de innoverende technologie van de “Celfitness”.