In veel opleidingen is de stage een verplicht nummer geworden. Steeds meer studenten zijn dan ook op zoek naar een interessante stageplaats. Heeft u al overwogen uw bedrijf open te stellen als stageplaats? Bizcover lijst op waarom een stagiair voor u interessant kan zijn.

Wat haalt u er uit?

Een stage is meestal verbonden aan een opleiding en heeft als doel de stagiair praktische ervaring te laten opdoen in een bepaalde sector. De stage maakt dus deel uit van een leerproces, waardoor de stagiair nood heeft aan coaching door een ervaren mentor. Tijdens de eerste weken moet de stagiair namelijk nog veel leren en kan hij niet worden ingezet zoals andere werknemers. Overweeg daarom of u de beste persoon bent voor deze job of u beter één van uw werknemers verantwoordelijk stelt. Pas in een later stadium kan de stagiair moeilijkere taken aan. U ziet een stagiair dan ook best als een investering: in het begin moet u er veel tijd in steken, maar achteraf rendeert het en heeft u een tijdelijke extra werkkracht.

De stagebeoordeling

Om uit de stage te kunnen leren, mag een stagebeoordeling of feedback niet ontbreken. U houdt daarbij best rekening met verschillende aspecten, zoals houding, precisie, snelheid, grondigheid, … De meeste beoordelingen vinden pas op het einde van de stage plaats, maar als u al na enkele dagen of weken merkt dat de stagiair niet aan uw eisen voldoet, is het beter om hem hier eerder op aan te spreken. Zo kan de stagiair zich nog herpakken, wat de ervaring zowel voor hem als voor u positiever zal maken.

Het wettelijke kader

Zowel studenten uit het secundair en hoger onderwijs, als afgestudeerde werkzoekenden kunnen stage lopen. Er bestaat geen specifieke regelgeving voor stagiairs, ze vallen namelijk onder de wetgeving die van toepassing is op gewone werknemers. Enkel leerlingen uit het secundair onderwijs genieten extra bescherming,  omdat ze nog minderjarig zijn. Zo mogen ze bijvoorbeeld geen nachtwerk verrichten en is ook overwerk strikt gereglementeerd.

Stages van studenten die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling, zijn meestal onbezoldigd. Dit is niet wettelijk opgelegd, maar de meeste scholen en universiteiten leggen de nadruk op ervaring opdoen. Ook het terugbetalen van onkosten is niet verplicht, hoewel het voor de meeste stagiairs wel een welgekomen tegemoetkoming is. Let echter op dat dit bedrag de gemaakte onkosten niet overschrijdt, anders zal de stagiair sociale bijdragen moeten betalen.