U wordt geconfronteerd met een intern conflict tussen uw werknemers. Hoe kan u dergelijk probleem voorkomen? En als preventie niet volstaat, hoe kan u dit snel oplossen? Hier zijn 5 manieren om actie te ondernemen.

Het is normaal dat er spanningen ontstaan binnen een team dat bestaat uit vaak heel verschillende persoonlijkheden. Maar meningsverschillen kunnen leiden tot conflicten. De werking en de sfeer in uw bedrijf kunnen erdoor verstoord worden en dit kan op zijn beurt de efficiëntie in gevaar brengen. Reageer dus onmiddellijk!

1. Beter voorkomen dan genezen

Om conflicten te voorkomen, moet u verstandig rekruteren door bijvoorbeeld persoonlijkheden die te zeer verschillen, gescheiden te houden of door een HR-specialist te raadplegen. Als ondanks alles toch een conflict ontstaat, onderzoek dan het probleem.

2. Identificeer het specifieke probleem

Neem afstand en bepaal wat er exact misloopt. Analyseer hetgeen uw werknemers tegen de borst stuit. Dit kan gaan om een meningsverschil over de bedrijfsstrategie, over een gebrek aan welomlijnde doelstellingen, over het gevoel ondergewaardeerd te zijn ten opzichte van de andere of zelfs een persoonlijkere kwestie. Toon uw bereidheid om het probleem op te lossen.


3. Praat er openlijk over

Wissel gedachten uit en ga de dialoog aan! Vermijd daarbij de telefoon, e-mail of andere geschreven documenten. Gebruik evenmin een tussenpersoon. Opteer voor een oprecht persoonlijk gesprek , voor een vergadering in beperkte kring of indien nodig met het hele team, gewoon op kantoor of er buiten met een drankje of, waarom niet, tijdens een lunch... Blijf echter kordaat. In het geval van compleet onbegrip of blijk van slechte wil, bent u nog steeds de baas. Het is ontoelaatbaar dat een conflict aansleept, temeer als het erkend is en er oplossingen werden voorgesteld. Toon daarom uw vastberadenheid om te handelen in functie van het welzijn van het bedrijf.

4. Wees constructief

Een dialoog veronderstelt het bespreken van het tussen uw werknemers geïdentificeerde probleem, en het onderzoeken van één of meerdere oplossingen. Stel u constructief op en laat iedereen zijn mening uiten. Stel concrete oplossingen voor zoals een betere communicatie over de zakelijke doelstellingen, de organisatie van regelmatige bijeenkomsten om de strategie of gelijk welk ander probleem te bespreken, meer ontspannen ontmoetingen op restaurant, een persoonlijkere bijstand. Waarom niet de door iedereen gekende ideeënbus installeren? Een eenvoudige oplossing die bovendien anoniem kan zijn. Zo voelen werknemers zich vrijer om hun opmerkingen te geven en oplossingen voor te stellen.

5. Versterk de teamgeest

Schakel een versnelling hoger. Waarom verandert u een probleem en zijn oplossing niet in een opportuniteit? Stimuleer na de oplossing van het conflict de motivatie van uw werknemers. En waarom geen teambuilding organiseren?