De efficiëntie en de winstgevendheid van een bedrijf hangen grotendeels af van de motivatie van zijn medewerkers. Het is bijgevolg cruciaal om voor incentives te zorgen die de teamspirit aanwakkeren en om de cohesie en het samenhorigheidsgevoel binnen de organisatie te versterken. Dirk Buyens, professor Human Resources Management aan de Vlerick Business School, onderstreept het belang van teambuilding.

Wanneer en bij welke gelegenheden een teambuilding organiseren?

Een teambuilding is meer dan zomaar een uitje onder collega’s: het is een investering. Het is dus niet meer dan normaal dat er een rendement wordt verwacht. Het is moeilijk er de impact van te meten, vooral omdat het vaak de bedoeling is de « soft-skills » te versterken die weinig meetbaar zijn. Om daaraan tegemoet te komen, moet u erop toezien de reden te identificeren die u ertoe noopt een teambuilding te organiseren en in te passen binnen een coherente agenda. Een seminarie over stressmanagement en een oriënteringscursus beantwoorden niet aan dezelfde behoeften. Men moet dus ijkpunten uitzetten voor het gezamenlijke project: of u nu synergie wilt ontwikkelen, leiderschap wilt stimuleren of de communicatie wenst te verbeteren, er bestaat steeds een activiteit die voldoet aan uw behoeften. Sportieve, creatieve, recreatieve, strategische teambuilding binnenshuis of buitenshuis … De mogelijkheden zijn legio!

De drie krachtlijnen van teambuilding

Over het algemeen worden er drie krachtlijnen aangehaald in de typologie van teambuilding. Elk ervan beantwoordt aan gerichte behoeften en doelstellingen: 

  • De teambuilding als beloning brengt de beste verkopers of werknemers van een bedrijf samen. Het is een ludiek initiatief dat meestal geen verborgen agenda inhoudt. Het doel is in de eerste plaats het door de medewerkers gerealiseerde werk in de bloemetjes te zetten en hen aan te tonen dat de organisatie in hen is geïnteresseerd en hen waardeert. Recreatieve activiteiten buitenshuis zijn hiervoor het meest geschikt: ze nemen de druk weg en geven de teamspirit een nieuwe impuls.

  • De teambuilding als integratie. Mensen zijn geen robotten. Om kennis te maken op professioneel, en ook op menselijk vlak, is teambuilding een ideaal instrument. Het feit dat samen ervaringen worden beleefd en dingen worden gerealiseerd, smeedt het groepsgevoel en betrekt de nieuwkomers erbij. Het spreekt voor zich dat niet alle medewerkers dezelfde competenties hebben. Een teambuilding moet de deelnemers de kans bieden om onderlinge banden te smeden, maar ook om ieders troeven naar voren te brengen en zo een positief synergetisch effect in de hand te werken. De werknemers moeten het eens zijn over het te bereiken doel. Daarom moet u erop toezien duidelijke doelstellingen voorop te stellen die door iedereen worden gedragen. Na afloop van een teambuilding voor integratie moet elk lid zich ervan bewust zijn dat hij/zij een essentiële schakel vormt in het bedrijfsproject. 

  • De teambuilding als oplossing van een crisis. Deze spruit vaak voort uit een vraag en biedt de kans om conflicten te neutraliseren en hindernissen te omzeilen. Dit initiatief wordt ook gewaardeerd in tijden van verandering, want dan reikt teambuilding concrete oplossingen aan voor problemen van organisatorische, relationele of hiërarchische aard. Bij een slechte verstandhouding of rivaliteit binnen een team bijvoorbeeld biedt een « MBTI »-teambuilding de kans om de systemen voor samenwerking en communicatie te verbeteren. Dat gebeurt door enerzijds het psychologische profiel van elkeen te identificeren (de manier om dingen op te vatten en te interageren) en anderzijds het globale profiel van het team zelf (zijn sterke en zwakke punten, zijn ontwikkelingspotentieel). 

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is een tool voor psychologische evaluatie die de individuele werking van een persoon bepaalt volgens een methode die werd ontwikkeld in de jaren 1960 door Isabel Briggs Myers en Katherine Cook Briggs. De MBTI identificeert de dominante psychologische trekken van mensen in een context die te maken heeft met management of problemen met andere mensen.

Dirk Buyens

Dirk Buyens

Dirk Buyens is hoogleraar HR-management aan de Vlerick Management School. Met meer dan 25 jaar ervaring deelt hij zijn kennis en knowhow rond people management en strategische HR met studenten.