U haalde onlangs een belangrijk contract binnen? Bravo, maar het productievolume is letterlijk verdubbeld en alles moet klaar zijn tegen een welbepaalde datum. Is het tijd om nieuwe werknemers aan te trekken om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten en uw bedrijf een extra boost te geven? Heeft u hiervoor de nodige financiële middelen? Kunt u de administratie beheren die deze rekrutering met zich meebrengt?

Is het nodig om te rekruteren?

Heeft u echt nieuwe werknemers nodig? Als dit werkelijk het geval is, kan u dit nieuwe contract in goede banen leiden en uw bedrijf versterken. Zorg er echter voor om personeel met een complementair profiel  te nemen, wat onder andere potentiële conflicten kan vermijden. U kan ook diverse activiteiten delegeren en u meer wijden aan uw kernactiviteiten.

Bent u financieel klaar voor nieuwe aanwervingen?

Opgelet, vergeet in uw enthousiasme niet dat nieuwe medewerkers aanwerven extra kosten met zich meebrengt. Zal u zowel de lonen en sociale bijdragen kunnen betalen, als tijd vrijmaken om te zoeken naar kandidaten en een selectie te maken? Als u hiervoor beroep doet op een gespecialiseerd bureau, lopen de kosten zeer snel hoog op. Vooraleer u begint, analyseer gedetailleerd de positieve en negatieve punten.

Aanwerven voor korte of lange termijn?

Als u voor een lange termijn aanwerft, moet u misschien uw werkruimte aanpassen of zelfs op zoek gaan naar een andere plek voor uw kantoor of R&D-, productie- of stockageactiviteiten. Bent u eveneens bereid te investeren in meubels, materiaal, een werkplaats of een productielijn? Verlies ook andere toekomstige kosten zeker niet uit het oog. 

Heeft u nagedacht over de inloopperiode?

Bij elke nieuwkomer in het bedrijf moet u rekening houden met een periode van aanpassing en opleiding. Afhankelijk van de openstaande functie, kan dit laatste soms al wat langer duren. Gedurende deze periode zijn uw werknemers niet 100% operationeel en hebben ze nood aan begeleiding. Dit impliceert dus een extra kost. U denkt: akkoord, maar nadien zal dit wel renderen. Heeft u dat werkelijk goed geanalyseerd? Bent u overtuigd van uw zaak? Ga er dan voor!

Kunt u alle administratie in verband met het personeel beheren?

Als u de zware administratieve last van rekrutering van medewerkers aankunt, twijfel dan niet langer en ga er voor! Als dit echter niet het geval is, waarom dan geen beroep doen op een sociaal secretariaat?