Een gemotiveerde medewerker is van goudwaarde voor uw onderneming. Dat beseft ook Isabelle Gonnissen, bezieler van My Job is Top. Met dat initiatief streeft ze ernaar om de jobtevredenheid bij werknemers te verhogen door hen een motivatieboost te geven.

Motivatie: de drijfveer van uw medewerkers

In tijden waarin burn-outs en depressies meer en meer mensen treffen en de druk om langer aan de slag te blijven alsmaar toeneemt, stijgt ook het belang van jobtevredenheid en motivatie. “Een gemotiveerde medewerker is  productiever, wat niet alleen goed is voor uw bedrijf, maar ook voor de economie in zijn geheel en dus voor iedereen”, verklaart Gonnissen.

My Job is Top is het resultaat van een levenslange passie voor betekenisvol werk. “Met het initiatief probeer ik aan de hand van sessies in bedrijven op lokaal niveau een positief antwoord te geven op de uitdagingen waarmee onze Belgische, en bij uitbreiding ook de Europese economie, geconfronteerd wordt. Ik heb het dan over de noodzaak om langer te werken, stress en burn-outs tegen te gaan, flexibel en innovatief te blijven in een snel veranderende wereld, enzovoort.”

“Mijn inspiratie haalde ik uit de vele reizen die ik al maakte. Ik zag er dynamische economieën met mensen die willen werken om welvaart te creëren. Sommige landen in Azië en het Midden-Oosten hebben de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt dankzij buitengewoon gedreven werknemers”, verduidelijkt Gonnissen. “Dat staat in sterk contrast met de situatie hier:  ervaring leert me dat Belgen snel het negatieve in hun job zien.”

Medewerkers motiveren in de praktijk

Door te focussen op de positieve aspecten van hun job, putten uw medewerkers meer voldoening uit hun werk
“Door werknemers te laten nadenken over de positieve kanten van hun beroep, wilt het initiatief hen weer zin geven om te werken. Die positieve aspecten kunnen heel breed zijn: flexibele uren, een leuk team, een interessant onderwerp om mee te werken, een goede relatie met je overste of je klanten, je baan zinvol vinden... Het zijn maar enkele voorbeelden. Als uw medewerkers hier meer op focussen, zullen ze automatisch meer gemotiveerd zijn en meer voldoening uit hun werk putten. Hierdoor zullen ze ook langer aan de slag kunnen en willen blijven, wat de hele samenleving ten goede komt.”

In eerste instantie moet u zich dus afvragen wat er nodig is voor meer jobvoldoening. Het tevredenheidsgevoel opkrikken bij uw medewerkers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hen een opleiding te laten volgen. Ze zullen zich meer gewaardeerd voelen en daardoor positiever in hun job staan. Omdat zij vaak als eerste in contact komen met uw klanten, zullen consumenten deze houding met uw bedrijf associëren. Als uw werknemer alleen maar negatieve aspecten ziet, moet u hem dan ook de vraag durven stellen of hij niet beter op zoek gaat naar iets anders.

“Kortom, werkgevers moeten hun medewerkers uit hun comfortzone kunnen halen, hun passie voor hun job terug aanwakkeren en een positieve vibe doorgeven,” aldus Gonnissen. “Ik vergelijk het graag met van een springplank springen: alles wat wij willen doen is de mensen een laatste duwtje in de juiste richting geven om er terug voluit voor te gaan."

Isabelle Gonnissen

Isabelle Gonnissen is Customer and Marketing Manager bij Solvay in Parijs. Haar initiatief My Job is Top groeide voort uit een levenslange passie voor betekenisvol werk.