Uw vaste werknemers hebben vakantie of u hebt een erg drukke periode voor de boeg? Studentenarbeid is een voordelige manier om tijdens de vakantiemaanden of in piekperiodes het tekort aan personeel op te vangen.

Een flexibel systeem

Studenten krijgen elk jaar van de overheid een contingent van 50 arbeidsdagen waarvoor u geen sociale bijdrage, maar enkel een solidariteitsbijdrage betaalt. De werkgeversbijdrage bedraagt slechts 5,42% van het brutoloon en is dus een stuk voordeliger dan de gewone sociale bijdrage. Werkt de student meer dan 50 dagen, dan vervalt dit voordeeltarief: vanaf dag 51 geldt de normale socialezekerheidsbijdrage. Deze arbeidsdagen hoeven niet noodzakelijk tijdens de zomermaanden opgenomen te worden: studenten kunnen het hele jaar door worden ingezet op momenten waarop u extra krachten nodig hebt. 

Aangezien een student voor verschillende werkgevers mag werken, vraagt u best een attest op dat aangeeft hoeveel dagen hij nog van zijn contingent overheeft. Dit kan de student aanmaken via de online toepassing Student@work – 50days.

Voor de horeca bestaat daarnaast het systeem van de gelegenheidsarbeid: hier kan de student nog 50 dagen extra werken aan een voordeeltarief. Als werkgever kunt u 200 dagen per jaar gelegenheidswerknemers in dienst nemen. Let wel, deze werknemers mogen maximaal twee dagen na elkaar werken, gevolgd door minstens één dag rust.

De studentenovereenkomst

Bij de aanwerving van een student moet u altijd een studentenovereenkomst afsluiten, ook als hij meer dan 50 dagen zal werken. U kunt een studentencontract afsluiten voor maximaal 365 dagen. Zodra de student langer dan een jaar in dienst is, wordt de overeenkomst beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst.

Jobstudenten hebben recht op dezelfde voordelen als andere werknemers zoals bepaald in de collectieve arbeidersovereenkomst (CAO). Als volgens de CAO alle medewerkers bijvoorbeeld maaltijdcheques of een kilometervergoeding krijgen, dan geldt dat ook voor de studenten in dienst. Tijdens hun eerste 50 dagen hebben studenten geen recht op vakantie of vakantiegeld omdat ze een verminderde sociale bijdrage betalen.

De eerste drie dagen van het studentencontract worden automatisch beschouwd als proefperiode. Wenst u de overeenkomst daarna te beëindigen, dan moet u een opzegtermijn van 3 dagen hanteren voor contracten tot 1 maand en 5 dagen voor langere overeenkomsten. Geeft de student zelf ontslag, dan geldt een opzegtermijn van respectievelijk 1 dag of 3 dagen.

Voor uitgebreide informatie over de arbeidsrechtelijke regels van studentenarbeid kunt u terecht op deze pagina van de federale overheidsdienst voor werkgelegenheid.

Kris Wils

Kris Wils is conversation manager bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij is verantwoordelijk voor alle communicatie via studentatwork.be en de bijbehorende socialemediakanalen.