Wie een succesvol bedrijf wilt runnen, moet kunnen rekenen op bekwame medewerkers. Door te investeren in opleidingen, geeft u hen de kans om hun competenties voortdurend bij te schaven. De visie van Jan Scheirs.

Investeer in uw mensen | VSE Technologies

15 jaar geleden gestart in zijn garage en nu marktleider in de Benelux: Jan Scheirs vertelt over zijn ervaringen.

Voorzie voortdurende bijscholing

“Scholing mag niet stoppen op het moment dat men de schoolbanken verlaat. Als u wilt dat uw werkkrachten hun professionele vaardigheden behouden en verder verfijnen, is het essentieel dat u investeert in hun opleiding. Zo kunnen uw mensen er mee voor zorgen dat uw product fris en concurrentieel blijft, en komen ze misschien met innovatieve ideeën naar voor”, vertelt Jan Scheirs.

Geef niet alle sleutels in één hand: zorg dat uw werknemers polyvalentie uitstralen en elkaar op vlak van competenties en vaardigheden aanvullen. “Die opleiding kan enerzijds een scholing zijn die hun kennis uitbreidt en up-to-date houdt, zoals bijvoorbeeld een technische bijscholing, een cursus veiligheidscoördinatie of HR-opleiding. Anderzijds is een goede bedrijfskennis noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers op één lijn zitten met de leiding en de visie van het bedrijf. Het speelt in uw voordeel als zij zich sterk betrokken voelen bij uw bedrijf en product."

“Ik vind het belangrijk dat u als werkgever potentieel, nood en opportuniteiten voor uw personeel ziet. Tegelijkertijd moet er voor uw medewerkers ook de ruimte zijn om zelf om een opleiding te vragen. Bepaal welk budget u daarvoor uittrekt en ga ook in op aanbiedingen. Bovendien bieden veel bedrijven waarvan u producten gebruikt, (bijna) kosteloze bijscholingen aan”, benadrukt Scheirs. “Ik vul 5 tot 10 procent van het totale aantal werkdagen in met opleidingen.”

Houd uw werknemers tevreden

Probeer iedereen naar een hoger niveau te tillen. Bepaal samen de richting waarin gewerkt zal worden en wat de carrièreobjectieven zijn. “De tevredenheid van uw team weerspiegelt zich rechtstreeks in het personeelsverloop en absenteïsme”, beaamt Jan Scheirs. “Wie met plezier komt werken, verandert niet zo snel van job en blijft ook minder snel thuis. Bijscholing kan een extra stimulans zijn voor uw medewerkers om aan boord te blijven.”

Uiteraard is het altijd mogelijk dat een goed opgeleide medewerker op een dag vertrekt en zijn kennis gaat inzetten voor een ander bedrijf. Maar u hebt meer aan een goede werknemer die zijn dienst heeft bewezen en vertrekt, dan een minder bekwaam personeelslid dat blijft.

Jan Scheirs

Jan Scheirs

Jan Scheirs is oprichter en CEO van VSE Technologies. Daarnaast is hij voorzitter van het Lokale Ondernemersnetwerk (LON) Zuiderkempen van Voka.