Teamwerk biedt de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen, maar kan ook spanningen opleveren. Het is daarom niet altijd gemakkelijk. Door goed management te combineren met een positieve en productieve groepsdynamiek, kan teamwerk efficiënt en motiverend worden. Organisatieadviseur Yves Singulé geeft ons een paar tips. 

Individuen die elkaar aanvullen

“Een team van winnaars kan nooit een winnend team verslaan." Met deze uitspraak wil Yves Singulé zeggen dat een team altijd meer is dan de som van individuen. Hij voegt eraan toe dat de rol van de manager bepalend is. Die moet namelijk individuen selecteren met competenties die elkaar aanvullen, aan de hand van het doel dat moet worden behaald. Zo kunnen creatieve personen bijvoorbeeld in een team worden geplaatst met mensen die wat bedachtzamer zijn. Ook is het belangrijk om de waarden van het bedrijf te benadrukken en ervoor te zorgen dat het team op deze waarden is afgestemd. Dit draagt bij aan de cohesie.

Een magische formule?

Yves Singulé vertelt ons zijn formule om teamwerk te optimaliseren: E = K x B. Volgens hem is de Efficiëntie van een team optimaal wanneer rekening wordt gehouden met de Kwaliteiten (op persoonlijk en materieel vlak, d.w.z. van het product, de markt enz.) en de Betrokkenheid wordt bevorderd. “Het is niet voldoende om over een uitstekend productieteam te beschikken”, legt hij uit. “De motivatie van de teamleden is essentieel om het beste resultaat te bereiken. Betrokkenheid vergroot de efficiëntie, want een betrokken medewerker is veel meer geneigd om het beste van zichzelf te geven”. Activiteiten voor teambuilding zijn dus een aanrader om de cohesie van het team te versterken. 

Communiceren en luisteren

“Het allerbelangrijkste dat een manager kan doen om de betrokkenheid te bevorderen, is luisteren naar de teamleden”, vertelt de specialist. “Wanneer de medewerkers zich begrepen, gewaardeerd en betrokken voelen, heeft dat een positief effect op de groepsdynamiek”. Behalve de technische vergaderingen zijn daarom ook groepsgesprekken en soms ook individuele gesprekken nodig om de verwachtingen van de medewerkers te begrijpen en te weten hoe zij denken over wat er van hen verwacht wordt. In dit kader zijn ook de evaluatiegesprekken van groot belang. 

Tijd voor een feestje

“Het is belangrijker om de inspanningen en moeite van de werknemers tijdens het project te erkennen dan om te vieren dat het einddoel is gehaald. Dit draagt bij aan de motivatie, maar legt ook enige druk op het team om het project tot een goed einde te brengen”. Het is een goed idee om het project te verdelen in etappes, die gevierd worden met een drankje of lunch wanneer ze zijn bereikt.

Yves Singulé

Yves Singulé

Yves Singulé heeft, dankzij zijn ervaring als bedrijfshoofd, heeft begrepen dat een van de belangrijkste onderdelen van het ondernemerschap de omgang met menselijk kapitaal is. Nadat hij het bedrijf, waarvan hij medestichter is, tien jaar lang leidde, besloot hij zijn kennis met de begeleiding van menselijk talent te delen als lid van de raad van een vereniging voor Human Resources.