Gezonde werknemers zijn productief, wie ziek is moet thuisblijven. Het is een huizenhoog cliché en enige nuance is hier op zijn plaats. Gina Volkaert, woordvoerder van AbbVie, een van de partners van  het pilootproject Activ84worK (lees: activate for work), dat streeft naar werkbaar werk voor werknemers met een chronische ziekte, legt uit waarom en hoe ook zij een positieve kracht kunnen zijn binnen uw onderneming.

Hoe een chronisch zieke werknemer inzetten?

Werknemers met een chronische ziekte hebben op de werkvloer vaak te kampen met een aantal vooroordelen en percepties die niet altijd stroken met de werkelijkheid, zoals: ze zijn dikwijls afwezig of je kan er niet op rekenen. “Toch hoeft dit niet zo te zijn”, benadrukt Volkaert. “Veel mensen met een chronische ziekte, willen niets liever dan actief meedraaien in de maatschappij. En dit kan ook voor velen onder hen. Er staan vaak gewoon enkele praktische bezwaren in de weg.”

“Ons initiatief draaide rond personen die lijden aan een inflammatoire darmziekte, waardoor ze zeer frequent naar het toilet moeten en ze zich dikwijls moe voelen in periodes waarin hun ziekte opflakkert. We organiseerden in samenspraak met de werkgever het uurrooster zo, dat ze bepaalde dagen van thuis konden werken. Het resultaat hiervan is opvallend positief: de werknemer is minder gestrest, sterker gemotiveerd en zijn aantal ziektedagen nam af.”

Deze ingreep kon gerealiseerd worden met beperkte middelen, een laptop en internetverbinding volstaan. “Zo zijn er ook kleine aanpassingen die de werkomstandigheden van een chronisch zieke enorm kunnen verbeteren. Voor mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa kan bijvoorbeeld een bureau dicht bij de toiletten een wereld van verschil maken.” Maar ook flexibele pauzes om te eten of medicatie te nemen, kunnen een groot pluspunt zijn.

“Wat we vooral merkten is dat vertrouwen en open communicatie tussen werkgever en -nemer van essentieel belang zijn. Praten over ieders noden bevordert het wederzijds begrip, waardoor de relatie veel vlotter verloopt. Pijnpunten komen zo sneller aan de oppervlakte en worden dus ook efficiënter opgelost.”

Samenwerking is de sleutel

Uiteindelijk kunt u met enkele eenvoudige aanpassingen al veel bereiken. De return van deze investeringen zal des te groter zijn. “In de eerste plaats zal de werknemer veel gemotiveerder, productiever en minder afwezig zijn dan wanneer hij zonder begeleiding moet werken. Daarnaast is het, door minder te focussen op wat niet meer kan, en meer op wat nog wel kan, voor de werknemer mogelijk om nieuwe talenten te ontplooien en competenties te ontwikkelen”, aldus Volkaert. “Die vormen op hun beurt een meerwaarde voor uw onderneming."

Bovendien hebt u aan zulke werknemers zeer trouwe krachten. Iemand waarmee u een goede relatie heeft en die gelukkig is op het werk, zal u ook dankbaar zijn voor de kansen die u hem/haar gaf en niet snel op zoek gaan naar andere oorden.

Ondersteuning voor uw kmo

Uiteraard is niet elke aandoening hetzelfde, u moet dus voor uzelf uitmaken hoe ver u wilt gaan en welke aanpassingen u bereid bent om te doen. Activ84worK kan alvast een bron van inspiratie zijn. Voor dit pilootproject hebben AbbVie, Mensura, Proximus, SD Worx en het Universitair Ziekenhuis Leuven, met ondersteuning van de Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging (CCV vzw), de krachten gebundeld voor de inzetbaarheid op de werkvloer van personen met een chronische ziekte.

Als u een talentvolle kandidaat gevonden hebt,  die beperkt is op de werkvloer – officieel een persoon met een arbeidsbeperking: een lichamelijke of zintuigelijke aandoening die  het moeilijk maakt een job te vinden of de uitvoering ervan bemoeilijkt, of een psychosociaal probleem met dezelfde gevolgen – en perfect past in uw onderneming, weet dan dat verschillende organisaties en instellingen ondersteuning voorzien voor hen. Als u hem/haar aanwerft, kan u zowel financiële als materiële assistentie krijgen. Een handig overzicht van deze premies en maatregelen vindt u via deze link.

Gina Volkaert

Gina Volkaert werkt als communicatieverantwoordelijke voor AbbVie België en Luxemburg. Onderzoek en ontwikkeling zijn de hoekstenen van de activiteiten van AbbVie. Activ84worK werd door AbbVie geïnitieerd & gefaciliteerd als nieuwe benadering om te werken aan een gezondere samenleving.