Ook al kunt u zich als werkgever op het sollicitatiegesprek voorbereiden, aanwerving is geen exacte wetenschap en u weet nooit 100% zeker wie u voor u heeft. Toch kunnen de  richtlijnen van Bjorn Goethals, HR officer bij Securex, u helpen om een zo goed mogelijke inschatting te maken. Daarna is het aan u om de juiste keuze te maken.

Niet alleen op de vaardigheden focussen

Begin met te bepalen wat voor u belangrijk is, en wat de vereiste capaciteiten zijn voor de functie. Gaat het vooral om technische of uitvoerende competenties, of zijn ook de soft skills (empathie, communicatie, samenwerking...) belangrijk? Die laatste zijn immers niet zomaar aan te leren of bij te sturen, gezien ze samenhangen met de persoonlijkheid van de kandidaat.
 
Ook motivatie is belangrijk. Iemand die niet over de vereiste technische kennis beschikt, maar zich leerbereid, gemotiveerd en open voor een andere aanpak toont, is misschien een betere keuze dan iemand met de juiste technische vaardigheden maar zonder de juiste interpersoonlijke vaardigheden.
 
Om de geschikte persoon te vinden, kan u gebruik maken van verschillende kanalen en kan u ook een “preselectie” maken op basis van hun profielen op sociale media, zoals LinkedIn.

Communiceer duidelijk

Schets tijdens het gesprek een duidelijk beeld van uw onderneming en uw ambities; van de job-inhoud en uw verwachtingen. Een sollicitatiegesprek mag geen eenrichtingsverkeer zijn: beide partijen moeten elkaar beter leren kennen, om van daaruit te kijken of er een match is. Een samenwerking waarbij een van de partijen zich niet goed voelt, heeft weinig kans op slagen.
 
In dat opzicht is het ook belangrijk dat u al in de vacature duidelijk bent over alle aspecten van de job, inclusief praktische zaken als het loon - zo bespaart u zichzelf én de kandidaat mogelijk veel teleurstelling en tijdverlies. Het heeft immers weinig zin om tijd en moeite te investeren in gesprekken, als later blijkt dat het geboden salaris onverzoenbaar is met de verwachtingen van de kandidaat.

Het sollicitatiegesprek: geen inquisitie, maar conversatie

Voor een authentiek en eerlijk interview is het belangrijk dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt, en het gesprek in een sfeer van openheid en vertrouwen plaatsvindt. Als u ziet dat de kandidaat gestresseerd is, kunt u hem of haar even gerust stellen: hoe meer iemand op zijn gemak is, hoe meer hij/zij zich zal openstellen, en hoe oprechter het gesprek zal verlopen. Bovendien zal dat ook bij de kandidaat een positieve indruk nalaten.
 
Vermijd dat het gesprek louter een opsomming van het cv is, maar zoom in op enkele details. Hiervoor stelt u best geen ja-neenvragen, maar open vragen. Zo laat u de kandidaat de ruimte om zelf te vertellen en krijgt u meteen een beter inzicht in de persoon die u voor u heeft. Als u enkel standaardantwoorden krijgt of als u merkt dat hij/zij bepaalde zaken ontwijkt, mag u gerust wat dieper spitten: durf gerichte vragen te stellen en naar concrete situaties uit het verleden te peilen. Dit kan u helpen om in te schatten hoe de kandidaat reageert op toekomstige stresssituaties of mogelijke conflicten. Ook een referentie vragen blijft een beproefde methode - zeker als u ergens aan twijfelt.
 
Als u denkt genoeg te weten, kunt u het gesprek afronden. Neem niet meteen een beslissing, maar geef uzelf de tijd om alles te laten bezinken, en de verschillende kandidaten af te wegen. Wel kan u eventueel al een eerste feedback meegeven.

Bjorn Goethals

Bjorn Goethals is HR Officer bij Securex, waar hij verschillende teams ondersteunt om de juiste keuzes te maken met het oog op de toekomst. Zijn focus ligt voornamelijk op rekrutering en selectie, interne mobiliteit, training, development en leadership. In zijn vrije tijd neemt hij graag deel aan loopwedstrijden.